Spišská Nová Ves je o krok bližšie k revitalizácii sídliska Západ


Dátum: 10.04.2023

Obrázok k aktualite Spišská Nová Ves  je o krok bližšie k revitalizácii sídliska Západ
Mesto Spišská Nová Ves pokračuje v príprave revitalizácie vnútrobloku sídliska Západ. Po tom, ako vlani uspelo so žiadosťou a získalo z eurofondov viac ako 532-tisíc eur, už hľadá v rámci verejného obstarávania zhotoviteľa na stavebné práce. Ich celková predpokladaná hodnota je viac ako 534-tisíc eur bez DPH. Ako ďalej vyplýva z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, práce by mali trvať deväť mesiacov.
 
Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ, ktorý je ohraničený ulicami Hutnícka, Kolárska a Strojnícka, bude zahŕňať modernizáciu mestského mobiliáru a detských ihrísk. Podľa dôvodovej správy z minuloročného zastupiteľstva obnovia aj zeleň a pribudnú aj nové stožiare verejného osvetlenia popri navrhovaných peších trasách, pri multifunkčnom ihrisku a detských ihriskách. Celková výmera riešeného územia je 7 165 metrov štvorcových, z toho podiel zelene predstavuje takmer 58 percent. V rámci projektu sa spomína aj amfiteáter, ktorý by slúžil na prezentáciu aktivít Centra voľného času, či iné školské a mimoškolské aktivity, hudobné a divadelné vystúpenia. Zároveň sa počíta s obnovou komunikácií a vegetačnými úpravami.
 
Podľa sprievodnej správe k projektu ide o územie situované v silne urbanizovanej časti mesta, v ktorom sa okrem obytných domov nachádzajú aj zariadenia občianskej vybavenosti. Zámerom samosprávy je prostredníctvom projektu zlepšiť environmentálne aspekty prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry. Urobiť tak chce adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku v centre mesta.
 
Obnova popri sídlisku Západ čaká aj sídlisko Východ za približne 400-tisíc eur, aj na tento účel samospráva získala nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu. Ako vyplýva z vestníka Úradu pre verejné obstarávanie, v tomto prípade samospráva realizuje verejné obstarávanie.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu