Spišská Nová Ves chce ponad Hornád vybudovať Banícky most pre cyklistov


Dátum: 24.08.2022

Obrázok k aktualite Spišská Nová Ves chce ponad Hornád vybudovať Banícky most pre cyklistov
Mesto Spišská Nová Ves chce doriešiť chýbajúce cyklistické prepojenie územia spoza rieky Hornád smerom do centra mesta vybudovaním takzvaného Baníckeho mosta. Vďaka pripravovanému projektu by sa tak cyklisti v tejto časti mohli priamo napojiť aj na Spišskú cyklomagistrálu, a to v mieste plánovanej upokojovacej zóny (shared space), takzvaného baníckeho námestia, ktorého realizácia je súčasťou zámeru. Samospráva už v tejto súvislosti vyhlásila verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Ako ďalej vyplýva z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, ich predpokladaná hodnota je 505-tisíc eur bez DPH.

Mesto získalo na projekt s názvom Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), na spolufinancovaní sa bude podieľať piatimi percentami. Samotný projekt je rozdelený na dve časti. V rámci prvej sa počíta s vybudovaním spomínanej upokojovacej zóny a prístupovej cesty, ktoré by si mali vyžiadať takmer 354-tisíc eur, pričom práce by mali trvať 180 dní. V rámci druhej nechá samospráva za približne 152-tisíc eur vybudovať mostné prepojenie mestskej cyklomagistrály. V tomto prípade by práce mali trvať 90 dní.

Popri rieke sa už na južnej strane nachádza moderný, nedávno vybudovaný cyklochodník, ktorý tvorí súčasť Spišskej cyklomagistrály. Navrhované mostné prepojenie smerom do centra mesta a k blízkym zástavkám MHD má významne zlepšiť osobnú nemotorovú dopravu veľkého počtu obyvateľov mesta. Ako sa ďalej uvádza v projekte pre stavebné povolenie, zámerom je doriešiť dlhodobo neukončené a komplikované nemotorové dopravné vzťahy, predovšetkým cyklistov a chodcov, rovnako zvýšiť atraktivitu a prepravnú kapacitu nemotorovej dopravy.

V projekte sa spomínajú aj nabíjacie stanice pre elektrobicykle a elektrozariadenia, aj veľká mapa s cyklotrasami v regióne južného Spiša, ktoré sú spojené s baníckou históriou Spiša. „Do budúcna sa uvažuje aj o doplnenie tohto územia o takzvaný banský cyklovláčik, ktorý bude slúžiť obyvateľom mesta a jeho návštevníkov na priblíženie sa k cyklistickým destináciám, ktoré sa nachádzajú na okraji mesta pri vstupe do Slovenského raja,“ píše sa v projekte.

Projektová dokumentácia je doplnením nedokončeného pôvodného zámeru z roku 2007, a to projektu „Rochus – Renesancia, oživenie historických udalostí a baníckych tradícii na Spiši“. V rámci neho boli vydané viaceré stavebné povolenia a časť stavieb z projektu už bola zrealizovaná.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu