Na dobrých vzťahoch s našimi susedmi nám záleží. Kompa na slovenskom brehu Dunaja v obci Radvaň nad Dunajom a na maďarskom brehu v obci Neszmély aj s prístupovými komunikáciami je oficiálne otvorená.

Na hlavný tok slovenského úseku Dunaja pribudla kompa pre chodcov, cyklistov, ale i pre osobnú dopravu – uľahčí a skráti im cestovanie z jednej strany na druhú. „Spustenie kompy do prevádzky má nesmierny význam pre rozvoj celého prihraničného regiónu – rieši otázku fyzického prepojenia a prispieva k udržateľnej mobilite, zároveň otvára možnosti rozvoja v oblasti cestovného ruchu a tvorby pracovných miest,“ uviedla štátna tajomníčka MIRRI SR Barbora Lukáčová.

Zatiaľ čo doteraz cesta trvala takmer hodinu, vďaka kompe sa skráti na 15 minút. Výsledkom spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg SK-HU je výstavba prístavísk kompy na slovenskom brehu Dunaja v obci Radvaň nad Dunajom a na maďarskom brehu v obci Neszmély aj s prístupovými komunikáciami, ako aj zaobstaranie lode a jej prevádzka.

Na projekt za takmer 6 miliónov eur išla podpora z eurofondov vo výške viac ako 5 miliónov eur. „Dobré vzťahy medzi susedmi sú základom stability, prosperity a mieru v Európe. Tieto vzťahy sa nám darí budovať aj vďaka eurofondovým programom cezhraničnej spolupráce Interreg. Vďaka nim môžeme zveľaďovať pohraničné územia, zlepšovať kvalitu života ľudí a bližšie spolupracovať s našimi susedmi. Okrem rozvoja regiónu projekty, akým je aj výstavba dnes slávnostne otvorenej kompy, prospejú aj rozvoju turizmu a ekonomiky,“ uviedol minister investícií Peter Balík, ktorý sa zúčastnil slávnostného spustenia kompy spoločne s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom.

Vďaka spolupráci sa podarilo vybudovať potrebné cestné napojenie na trajektový prístav na maďarskej a slovenskej strane, 6 parkovacích miest na slovenskej a 28 parkovacích miest na maďarskej strane, výstavba terminálu a trajektovej rampy, ako aj obstaranie a uvedenie trajektu do prevádzky. Preprava kompou bude prebiehať v približne hodinových intervaloch denne od 6:00 hod. do 18:00 hod. (s prestávkami v čase obeda) a prevoz bude zabezpečený zdarma. Samochodné plavidlo má kapacitu 80 osôb, resp. 8 vozidiel do 3,5 ton a 40 osôb.

Kompa spájajúca Slovensko a Maďarsko je jedným z projektov budujúcich nové cezhraničné spojenia na základe Memoranda o spolupráci medzi vládami Slovenskej republiky a Maďarska z roku 2014, ktoré sú financované v rámci programu spolupráce Interreg VA- Slovenská republika – Maďarsko.

„Rodinné vzťahy, pracovné a turistické aktivity, ďalej kultúrno-spoločenské akcie a priateľstvo založené na dlhodobej spolupráci budú mať k sebe zase len bližšie a budú mať významný podiel na rozvoji nášho regiónu z hľadiska ekonomického a sociálneho. Naša obec je aj z pohľadu územného plánu odkázaná z veľkej časti na turizmus akéhokoľvek druhu. Občania, ktorí pracujú v Maďarsku, budú vedieť prechádzať oveľa komfortnejšie a ušetria nemalé finančné prostriedky na cestu za prácou,“ oceňuje výstavbu kompy starosta obce Radvaň nad Dunajom Ľubomír Púchovský.

V novom programovom období je na zlepšenie pohraničia s našim južným susedom vyčlenených takmer 167 miliónov eur z programu Interreg Maďarsko-Slovensko.