Slovensko vyčerpalo z eurozdrojov v programovom období 2014 až 2020 skoro 11 miliárd eur


Dátum: 13.02.2023

Obrázok k aktualite Slovensko vyčerpalo z eurozdrojov v programovom období 2014 až 2020 skoro 11 miliárd eur
Čerpanie peňazí Európskej únie (EÚ) v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 dosiahlo k 31. januáru tohto roka vo všetkých jedenástich programoch 10,93 mld. eur, čo je 65,15 % z celkovej aktuálnej alokácie 16,78 mld. eur. Vyplýva to z najnovších údajov o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov zverejnených na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Bez Programu rozvoja vidieka bolo čerpanie eurozdrojov v objeme 9,65 mld. eur a podiel predstavoval 66,54 % zo 14,5 mld. eur.
 
Využívanie európskych prostriedkov vo všetkých programoch oproti koncu minulého roka vzrástlo o vyše 56 mil. eur a miera o 0,33-percentuálneho bodu. Spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu v rámci čerpania ku koncu prvého mesiaca roka 2023 dosiahlo zhruba 1,88 mld. eur, čiže 62,35 % z plánovaných viac ako 3 mld. eur.
 
Kontrahované prostriedky EÚ v závere januára predstavovali 16,18 mld. eur, teda zhruba 96,5 % z celkovej vyčlenenej sumy. Riadiace orgány jednotlivých programov sprístupnili v platných výzvach a vyzvaniach pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z eurozdrojov 23,52 mld. eur, čo je oproti celkovej alokácii viac o 40,5 %. Do konca tohto roka zostáva z financií EÚ v programovom období 2014 až 2020 využiť za jedenásť mesiacov ešte celkovo 5,85 mld. eur, alebo 34,85 % alokácie. Čerpanie by tak malo dosiahnuť priemerne takmer 532 mil. eur mesačne.
 
Nadpriemernú úroveň využívania prostriedkov EÚ má šesť programov - Technická pomoc 93,5 % z vyše 159 mil. eur, Interact III cez 90 % z viac ako 39 mil. eur, Efektívna verejná správa nad 80 % z takmer 355 mil. eur, Ľudské zdroje viac než 79 % zo skoro 3 mld. eur, programy cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko vyše 70 % z 90 mil. eur a Interreg Slovensko - Rakúsko cez 65 % z takmer 76 mil. eur.
 
Pod priemernou úrovňou čerpania eurozdrojov ostáva päť programov - Integrovaná infraštruktúra s takmer 64 % z viac než 6 mld. eur, Kvalita životného prostredia s viac ako 63 % z 2,8 mld. eur, Program rozvoja vidieka využil cez 56 % z 2,3 mld. eur, Integrovaný regionálny operačný program skoro 55 % z 1,9 mld. eur a Rybné hospodárstvo 26,5 % z necelých 9,5 mil. eur.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu