Slovenská správa ciest zrekonštruuje križovatku vo Vrábľoch


Dátum: 06.04.2023

Obrázok k aktualite  Slovenská správa ciest zrekonštruuje križovatku vo Vrábľoch
Slovenská správa ciest (SSC) pripravuje vo Vrábľoch v okrese Nitra rekonštrukciu križovatky ciest prvej triedy I/51 a druhej triedy II/511, ako aj ich úpravu. Odhadované náklady sú takmer 2,9 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), financované majú byť zo zdrojov Európskej únie. Stavebné práce by podľa štátnych cestárov mali trvať osem mesiacov, vyplýva z vyhlásenej verejnej súťaže. Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 11. mája, platiť musia minimálne do konca tohto roka, pričom pri ich vyhodnotení rozhoduje cena.
 
Zákazka je zameraná na zmenu tvaru existujúcej stykovej križovatky ciest I/51 a II/511 na turbo-okružnú križovatku, s čím súvisí aj úprava oboch ciest v potrebnom rozsahu. „Úprava cesty I/51 začína v oblasti jestvujúcej čerpacej stanice pohonných hmôt a končí v oblasti stykovej križovatky s miestnou obslužnou komunikáciou pred mostným objektom s riekou Žitava," informovala vo Vestníku verejného obstarávania SSC. Cestu v tomto úseku rozšíria na štvorpruhovú smerovo rozdelenú komunikáciu so šírkou pruhu 3,25 metra. Jazdné pásy budú vzájomne oddelené deliacim ostrovčekom so šírkou dva metre, ten bude plniť aj ochrannú funkciu v súvislosti s prevedením peších cez navrhovanú úpravu cesty. „Zároveň bude v rámci úpravy cesty I/51 vybudovaná autobusová nika, ktorá bude z dôvodu priestorových nárokov Obchodného centra Žitavia zabezpečená konštrukciou oporného múru," priblížili cestári.
 
Úpravou cesty II/511 vzniknú dva jazdné pruhy na vjazde do turbo-okružnej križovatky a jeden jazdný pruh na výjazde z nej v smere na Zlaté Moravce. „V celej oblasti bude upravený existujúci chodník pre peších, a to realizáciou výmeny konštrukcie vozovky. Zároveň je navrhnutá realizácia napojenia plánovanej investície obchodného centra prostredníctvom dvojpruhovej obojsmernej komunikácie so šírkou pruhu 3,25 metra s priľahlými chodníkmi pre peších," dodala správa ciest. Komunikácia bude z dôvodu priestorových nárokov z oboch strán zabezpečená konštrukciami oporných múrov.
 
Slovenská správa ciest požaduje, aby budúci zhotoviteľ vykonával práce sedem dní v týždni aj počas víkendov a štátnych sviatkov. Uchádzači si tak do navrhovanej ceny zahrnú náklady na prácu, vrátane všetkého potrebného technického vybavenia.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu