Slovenská republika sa stala pred 30 rokmi členom Rady Európy


Dátum: 29.06.2023

Obrázok k aktualite Slovenská republika sa stala pred 30 rokmi členom Rady Európy
Rada Európy (RE) je medzinárodná organizácia, cieľom ktorej je presadzovanie ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu v Európe. Po páde železnej opony sa stala práve RE jednou z prvých medzinárodných organizácií, do ktorej vstúpilo Slovensko. V piatok 30. júna uplynie od tejto udalosti 30 rokov.

Rada Európy (Council of Europe) je najstaršou medzinárodnou politickou organizáciou pôsobiacou na starom kontinente, ktorá vznikla 5. mája 1949 na základe Londýnskej zmluvy. Túto organizáciu, sídlom ktorej je Palác Európy v Štrasburgu, založili predstavitelia desiatich európskych štátov - Belgicka, Dánska, Francúzska, Holandska, Írska, Luxemburska, Nórska, Spojeného kráľovstva, Švédska a Talianska.

Slovenská republika sa stala v poradí 31. členom Rady Európy 30. júna 1993. V súčasnosti má RE 46 členských štátov. V reakcii na ozbrojenú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine rozhodol Výbor ministrov 16. marca 2022 o vylúčení Ruskej federácie z RE.

V priebehu mnohoročného vývoja sa Rada Európy stala uznávanou medzinárodnou inštitúciou v oblasti ľudských práv, iniciátorom rozsiahleho systému európskych dohovorov, ale aj diskusným politickým parlamentným fórom predstaviteľov rôznych politických strán a občianskych združení.

Prijatie do Rady Európy predstavovalo významný medzník v etablovaní vtedy novej, samostatnej Slovenskej republiky, ktorý predznamenal aj neskôr naplnenú integráciu našej krajiny do euroatlantických štruktúr.

Členstvom v RE sa otvorili Slovensku nové možnosti účasti na riešení spoločných politických problémov Európy, ako aj nové možnosti a formy právnej spolupráce. Slovensko si počas troch desaťročí vytvorilo reputáciu rešpektovaného člena tejto významnej regionálnej organizácie, ktorú potvrdil od polovice novembra 2007 do polovice mája 2008 úspešný výkon polročného predsedníctva našej krajiny v Rade Európy.

Hlavnými orgánmi RE sú Výbor ministrov, Parlamentné zhromaždenie, Kongres miestnych a regionálnych samospráv a sekretariát na čele s generálnym tajomníkom RE. Od 18. septembra 2019 je generálnou tajomníčkou organizácie bývalá šéfka chorvátskej diplomacie Marija Pejčinovičová Buričová.

Rozhodovacím orgánom Rady Európy je Výbor ministrov, ktorý tvoria ministri zahraničných vecí členských štátov. Členské krajiny sa striedajú v predsedníctve Výboru ministrov každých šesť mesiacov. Vedúcou Stálej misie Slovenskej republiky pri Rade Európy v Štrasburgu je od apríla 2021 veľvyslankyňa Oksana Tomová.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu