Slávnostné otvorenie bývalej „Koniarne“ a novej expozície Holíčskeho zámku „Po stopách Veľkomoravských Slovanov“


Dátum: 28.08.2023

Obrázok k aktualite Slávnostné otvorenie bývalej „Koniarne“ a novej expozície Holíčskeho zámku „Po stopách Veľkomoravských Slovanov“
V sobotu sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovanej budovy bývalej ,,koniarne" a novej expozície holíčskeho zámku ,,Po stopách Veľkomoravských Slovanov."

Vonku si návštevníci mohli vychutnať vystúpenia dobovej skupiny Prastrom a pozrieť pripravené ukážky remesiel. Vnútri bývalej ,,koniarne" sa konali prednášky na tému Veľkej Moravy. Veríme, že sa Vám nová expozícia bude páčiť, ako aj nové zrekonštruované časti.
Vedúcim partnerom projektu bolo Mesto Holíč a hlavným cezhraničným partnerom bol Archeologický ústav AV ČR, Brno. Cieľom projektu ,,Po stopách Veľkomoravských Slovanov" je zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. Aktivita projektu je spolufinancovaná z fondu ERDF, štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov mesta Holíč. Projekt bol podporený v rámci programu INTERREG V-A, SK-CZ 2014-2020.

Skočiť na hlavné menu