Skvelá správa pre čerstvých stredoškolákov od Digitálneho žiaka


Dátum: 04.09.2023

Obrázok k aktualite Skvelá správa pre čerstvých stredoškolákov od Digitálneho žiaka
Národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak) prináša viac než 152-tisíc žiakom základných a stredných škôl jedinečnú šancu získať finančný príspevok na nákup nového počítača či tabletu. Záujem o príspevok je veľký – ku dnešnému dňu oň požiadalo už viac ako 144-tisíc žiakov.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) spoločne s Digitálnou koalíciou (DK) preto reagujú na aktuálnu situáciu a rozširujú okruh oprávnených užívateľov príspevku. 350 eurový príspevok tak môžu získať aj všetci žiaci stredných škôl, ktorí dnes nastúpili do prvého ročníka. Nárok na získanie príspevku v tomto kalendárnom roku majú všetci žiaci prvých ročníkov na stredných školách (v školskom roku 2022/2023), žiaci, ktorí pochádzajú z domácností s nízkym príjmom a v hmotnej núdzi, a tiež žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vzhľadom na rastúci záujem o získanie a uplatnenie príspevku sa MIRRI SR a DK rozhodli okruh oprávnených užívateľov rozšíriť. O príspevok na nákup nového počítača či tabletu tak od dnes môžu požiadať aj všetci prváci na stredných školách v aktuálnom školskom roku 2023/2024 vrátane žiakov piateho ročníka osemročných študijných odborov.

„Počet registrácií v systéme potvrdzuje, že príspevok predstavuje pre žiakov a ich rodiny adresnú formu pomoci. Vďaka Digitálnemu žiakovi má ku dnešku už viac ako 40-tisíc žiakov svoj nový počítač či tablet doma, vďaka čomu môžu aktívne rozvíjať svoje digitálne zručnosti. Naším cieľom je pomoc doručiť čo najväčšiemu počtu žiakov – z tohto dôvodu ma nesmierne teší, že sa nám podarilo cieľové skupiny rozšíriť. Príspevok tak môžu získať aj všetci prváci, ktorí dnes nastupujú do prvých ročníkov na stredných školách, čo považujem za skvelú správu v čase začínajúceho školského roka,“ vysvetľuje predseda DK, Mário Lelovský. Práve medzi stredoškolákmi bol doposiaľ záujem o získanie príspevku najväčší. „Som rád, že sa nám podarilo s Európskou komisiou vyrokovať rozšírenie digitálneho príspevku aj pre žiakov, ktorí nastupujú do prvého ročníka stredných škôl tento školsky rok. Náš projekt Digitálny žiak tak pokrýva vlaňajších aj súčasných prvákov na stredných školách. Pre žiakov je tento ročník prelomový – používanie výpočtovej techniky sa pre nich stáva každodennou nevyhnutnosťou, či už pri robení si úloh, samoštúdiu, alebo práci s náročnejšími programami. Verím, že ak sa takáto schéma pomoci osvedčí, budú sa hľadať možnosti jej pokračovania aj v budúcnosti,“ dopĺňa minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Peter Balík. Po novom teda bude môcť o 350-eurový príspevok požiadať aj približne 50-tisíc čerstvých stredoškolákov.

Podmienkou jeho získania je vyplnenie jednoduchého registračného formulára na www.digitalnyziak.sk. Na Slovensku tak vďaka projektu Digitálny žiak vznikne už druhý ročník žiakov stredných škôl vybavených potrebnou digitálnou technikou, čo môže zásadným pozitívnym spôsobom ovplyvniť aj vyučovanie na jednotlivých hodinách. „Jedným z cieľom projektu je vytvoriť takzvaný digitálny ročník, teda ročník, v rámci ktorého budú všetci žiaci vybavení digitálnou technikou v požadovanej kvalite, s ktorou môžu pracovať ako doma, tak i na vyučovacích hodinách. Rozšírením okruhu cieľových skupín tak už na Slovensku budeme hovoriť už o dvoch digitálnych ročníkoch,“ spresňuje predseda DK, Mário Lelovský. O príspevok na nákup novej digitálnej techniky môžu žiaci, ktorí boli v školskom roku 2022/2023 prvákmi na stredných školách požiadať do 31. augusta 2023. Žiaci zo všetkých ostatných skupín, vrátane prvákov v aktuálnom školskom roku, sa môžu registrovať do 30. septembra 2023. Uplatnenie príspevku na nákup novej digitálnej techniky je možné do 31. októbra 2023, a to v ktorejkoľvek z dostupných predajní zapojených do projektu. Všetky potrebné informácie sú uvedené na oficiálnej webstránke projektu www.digitalnyziak.sk.

Skočiť na hlavné menu