Skalická nemocnica získala dve nové sanitky


Dátum: 19.06.2023

Obrázok k aktualite Skalická nemocnica získala dve nové sanitky
Fakultná nemocnica AGEL Skalica dnes uviedla do prevádzky dve nové vozidlá záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Využívať ich bude približne 35 zdravotníkov z dvoch stredísk ZZS skalickej nemocnice. Zakúpené boli vďaka Európskemu fondu regionálneho rozvoja. Sú vybavené špičkovou technikou, ktorá personálu výrazne pomôže k záchrane ľudského života.

Obstarané pojazdné ambulancie novej generácie majú oproti doterajším omnoho vyššiu svetlú výšku podvozku z dôvodu lepšej dostupnosti – prejazdnosti v teréne. Inšpiráciou boli vozidlá Hasičského s záchranného zboru SR. Pri výbere bola zohľadnená predovšetkým bezpečnosť pacienta a celej posádky. „Pri výjazdoch sa často stretávame s terénom, ktorý nie je bežne prejazdný. Vzhľadom na členitosť terénu na Záhorí sme preto vybrali auto s pohonom 4x4. Taktiež táto ambulancia zvládne v mestských aglomeráciách hravo prejsť cez obrubníky alebo nerovný terén. Skracuje tak nielen čas príjazdu posádky k pacientovi, ale chráni aj samotnú posádku a komponenty auta,“ približuje Ing. Slavomír Gruška zo Záchrannej zdravotnej služby Fakultnej nemocnice AGEL Skalica.

Nové skalické sanitky sú vybavené inovatívnou technikou nad rámec povinnej výbavy určenej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. „Tieto sanitky majú vo výbave napríklad prenosný ultrazvukový prístroj (USG), ktorý umožňuje svojim šiestym zmyslom lekárom - záchranárom spraviť primárne vyšetrenie USG v teréne a rýchlo tak reagovať na naliehavé situácie,“ pokračuje Slavomír Gruška. Medzi ďalšie novinky patrí videolaryngoskop, ktorým personál dokáže zabezpečiť dýchacie cesty aj pri komplikovaných stavoch s potrebou intubácie. „Ambulancie taktiež disponujú aj plazmovým dezinfektorom, ktorý v prípade infekčných stavov dokáže rýchle vydezinfikovať priestor v ambulantnej časti, a tak zachovať bezpečné prostredie pre ďalšieho pacienta v skrátenom čase,“ uzatvára opis vybavenia Slavomír Gruška. „Sanitky novej generácie, ktoré majú špičkové vybavenie sú prínosom nielen pre personál, ktorému uľahčia manipuláciu s pacientom, ale predovšetkým pre samotného pacienta. Zdravotná starostlivosť v skalickom regióne tak bude výrazne kvalitnejšia a dostupnejšia,“ hovorí riaditeľ Fakultnej nemocnice AGEL Skalica MUDr. Marian Križko, PhD., MPH, MHA.

Odovzdávanie sanitiek v areáli skalickej nemocnice bolo spojené aj so školením záchranárov, a to formou rotácie medzi troma stanovišťami. Na prvom im bola predstavená nová technika a ukážka jej obsluhy a na druhom prestavba ambulancie. Predmetom školenia na treťom stanovisku bol nácvik imobilizačných techník za pomoci pomôcok podľa platnej legislatívy. „Konkrétne to boli imobilizačné techniky vákuovými dlahami, krčným golierom, imobilizácie chrbtice so spinálnou dlahou KED (Kendrick Extraction Device je korzet na uvoľnenie a imobilizáciu chrbtice) a  dlhou chrbticovou doskou za použitia pásov alebo pavúka a fixátorom hlavy. Ďalším bodom, ktorý sa trénoval je použitie panvového pásu,“ hovorí Bc. Miroslav Nagy, dipl.z.z., hlavný inštruktor AGEL Merea. „Pri týchto školeniach je kľúčový praktický nácvik pod vedením inštruktora, ktorý dohliada na zosynchronizovanie danej posádky s použitím všetkej techniky, ktorú majú k dispozícii. Personál to musí mať nacvičené tak, aby to boli automatické činnosti, správne použité s jedným odkazom, a to je: pomôcť tomu, kto to potrebuje,“ dodal inštruktor. Školenie absolvovalo 35 členov Záchrannej zdravotnej služby skalickej nemocnice


Skočiť na hlavné menu