Silný štát sa musí postarať o občanov aj v stave núdze: Až 60 miliónov eur pomôže záchranným zložkám


Dátum: 08.04.2024

Obrázok k aktualite Silný štát sa musí postarať o občanov aj v stave núdze: Až 60 miliónov eur pomôže záchranným zložkám
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) spája sily s ministerstvom vnútra. Takmer 60 miliónov eur z nových eurofondov tentoraz putuje pre záchranné zložky, na posilnenie intervenčných kapacít a infraštruktúry na zvládanie katastrof. 

„Dnes sme tu preto, lebo pracujeme nielen pred voľbami a stále sa snažíme budovať silný štát.  A silný štát sa musí postarať o svojich občanov aj vtedy, keď sa nachádzajú v stave núdze alebo v prípade prírodných katastrof, tak ako to bolo pri nedávnom zemetrasení na východe krajiny,“ uviedol minister investícií Richard Raši.
Výzva s názvom Posilnenie a modernizácia intervenčných kapacít a infraštruktúry na zvládanie katastrof je otvorená a možno sa do nej prihlasovať až do vyčerpania finančných prostriedkov. O príspevok z pripravovanej výzvy môžu požiadať ústredné orgány štátnej správy, ostatné ústredné orgány štátnej správy a štátne rozpočtové organizácie.

„Naším cieľom je zmierniť negatívne účinky klimatickej zmeny, máme tu rekordné teploty, čo súvisí aj so zvýšeným množstvom požiarov, mimoriadnych udalostí a katastrof. Zároveň chceme zmierniť aj zvýšené riziko biologických, technologických a ekonomických katastrof. Preto je táto nová výzva pripravená v súlade s Akčným plánom k Národnej stratégii riadenia rizík bezpečnostných hrozieb Slovenskej republiky,“ priblížil šéf rezortu.

„Tak, ako už povedal pán minister Raši, je tu globálne otepľovanie, ktoré prináša so sebou aj zvýšené množstvo požiarov v rámci Európy, zvýšený výskyt rôznych záplav a my na to musíme byť pripravení nielen personálne, ale aj materiálno-technicky. Teším sa tejto výzve, pretože 60 miliónov eur bude obrovským príspevkom na to, aby sa ľudia na Slovensku cítili bezpečne, ale aj aby sme mohli ako dôveryhodný partner v rámci Európskej únie pomáhať ostatným členským krajinám, ak to budú potrebovať,“ doplnil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

V rámci výzvy môže byť podporené posilnenie a modernizácia intervenčných kapacít na zvládnutie mimoriadnych udalostí spôsobených zmenou klímy napríklad prostredníctvom výcviku zasahujúcich zložiek či vytvorením systému ich koordinácie. Oprávnené sú aj investície do techniky potrebnej na zvládanie krízových situácií, ako je pozemný alebo letecký modul hasenia lesných požiarov. Finančnú podporu je možné získať aj na špecializovaný výcvik, tréning či vzdelávanie záchranných zložiek.

Výsledky podporených projektov musia prispieť napríklad k vytvoreniu plne vybaveného zásahového modulu pre hasenie lesných požiarov s použitím pozemnej techniky alebo helikoptér, k doplneniu vybavenia a modernizácie existujúcich registrovaných/certifikovaných modulov na úroveň plnej vybavenosti, či technickému zabezpečeniu komunikácie naprieč úrovňami zásahových zložiek, ako aj vybavenie intervenčných kapacít na zvládnutie mimoriadnych udalostí.

Ďalším očakávaným výsledkom podporených projektov je napríklad príspevok k vytvoreniu nového modulu vykonávajúceho letecké pátranie a záchranu pre ťažko dostupné horské terény či modernizácia centra pre špecializovaný výcvik záchranných zložiek a manažérov riadenia rizík na rôznych úrovniach. K oprávneným výdavkom patrí nákup pozemkov a stavieb, nákup hmotného a nehmotného majetku, nákup použitého zariadenia. Súčasťou oprávnených výdavkov je aj prípravná a projektová dokumentácia, výdavky na stavebné práce, osobné výdavky, ako aj cestovné náhrady.

Viac informácií o výzve nájdete TU.
 
 
 
 
Skočiť na hlavné menu