Šesť dopravných projektov zo Slovenska získa peniaze z európskeho nástroja CEF


Dátum: 27.06.2023

Obrázok k aktualite Šesť dopravných projektov zo Slovenska získa peniaze z európskeho nástroja CEF
Európska únia v najbližších rokoch investuje do rozvoja dopravy na Slovensku ďalšie desiatky miliónov eur. Ide o peniaze z Nástroja na prepájanie Európy (CEF), ktoré na úspešné projekty prideľuje priamo Európska komisia. Predstavujú investíciu navyše k už prideleným „klasickým“ eurofondom a smerujú najmä do udržateľných módov dopravy.
 
 „Som rád, že slovenské žiadosti boli v Bruseli úspešné. Ukázali sme, že vieme zabojovať o peniaze na dopravu a výsledkom je šesť nových projektov za viac ako 27 miliónov eur. Už teraz pripravujeme projekty aj do ďalších výziev v rámci Nástroja na prepájanie Európy, za ktoré sa pôjdem do Bruselu osobne prihovoriť,“ povedal minister dopravy Pavol Lančarič.   
Výzva CEF Transport 2022 bola vyhlásená v septembri 2022 a žiadatelia mali možnosť predkladať svoje projektové návrhy do 18. januára 2023. 
 
Prehľad schválených projektov:
Komplexná rekonštrukcia a elektrifikácia trate Devínska Nová Ves – štátna hranica (Marchegg). Tento projekt pripravili Železnice Slovenskej republiky a z európskych zdrojov bola pridelená suma
12 129 630 eur. Pôjde o elektrifikáciu a komplexnú rekonštrukciu existujúcej železničnej trate medzi železničnou stanicou Devínska Nová Ves a štátnou hranicou SK/AT.
Modernizácia Terminálu kombinovanej dopravy Dobrá – I. etapa
Žiadateľ, štátna firma ZSSK Cargo, získal grant 2 193 753 eur. Peniaze pôjdu na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, projektových štúdií a povolení, ktoré v ďalšom kroku umožnia rozsiahlu modernizáciu terminálu Dobrá ako súčasti prekladiskovej a logistickej zóny Východoslovenské prekladiská (Čierna nad Tisou/Dobrá). Logistická zóna je dôležitou vstupnou bránou do EÚ pre tovar z východných krajín a výstup aj opačným smerom. V rámci projektu sa plánuje aj nákup čistého prekládkového zariadenia pre intermodálne jednotky. 
Implementácia vozidlovej časti ERTMS / ETCS na rušne ZSSK CARGO radu 131 a 363
ZSSK Cargo dostane aj ďalší príspevok v hodnote 4 900 000 eur. Projekt zahŕňa obstaranie, inštaláciu a schválenie vozidiel ETCS úrovne 2 pre dve elektrické lokomotívy radu 131 a desať elektrických lokomotív radu 363.
FAIRway Danube II – ďalší krok k dobrému stavu plavby na Dunaji
Ide o projekt šiestich dunajských krajín združených v konzorciu VIA DONAU, v ktorom je Slovensko zastúpené Ministerstvom dopravy SR. Z celkovej schválenej sumy dostane Slovensko 1 604 719 eur. Cieľom je zabezpečiť minimálne požiadavky na zachovanie dobrého stavu plavby po Dunaji, najmä čo sa týka hĺbky rieky.  Zaobstarajú sa pevné a mobilné senzory na meranie kľúčových parametrov vodnej cesty. Okrem toho sa plánuje modernizácia národných systémov riadenia vodných ciest a nadnárodného systému monitorovania vodnej cesty.   
EÚ - Ukrajina – optimalizácia a modernizácia prepravných tokov z hľadiska kapacity infraštruktúry, interoperability a efektívnosti služieb hraničných priechodov na spoločnej HU/SK/UA železničnej BCP (Border control point)
Projekt troch susedných krajín slúži na zlepšenie, optimalizáciu a modernizáciu prepravných tokov v lokalite hraničného prepojenia medzi Maďarskom, Slovenskom a Ukrajinou (Čop– Záhony – Čierna nad Tisou – Batovo – Eperjeske). Opatrenia povedú k zlepšeniu organizácie dopravy na širších hraničných priechodoch, vyššej interoperabilite medzi ukrajinským a európskym železničným systémom, zrýchleniu postupov pri železničných hraničných priechodoch a harmonizovanému rozvoju projektov v spoločnom hraničnom priechode a oblasti prekládky. Finančná správa SR získa v rámci projektu 5 000 000 eur na zaobstaranie moderného skeneru.
River Information Services Corridor Management Execution 2
RIS COMEX 2 je opäť projektom konzorcia dunajských krajín. Slovensko zastúpené ministerstvom dopravy získalo 1 417 025 eur na zlepšenie manažmentu informačných služieb medzi plavidlami na Dunaji a štátnymi orgánmi. Výsledkom projektu digitalizácie dunajskej vodnej cesty bude zvýšenie bezpečnosti plavby.
 
Ministerstvo dopravy SR plní úlohu členského štátu podľa článku 22 Nariadenia o CEF, a zároveň figuruje aj ako prijímateľ vybraných projektov CEF a to hlavne v prípade projektov implementovaných rozpočtovými organizáciami ministerstva.
Nástroj CEF predstavuje jedinečnú príležitosť na získanie významných finančných prostriedkov pre SR. V rámci dopravy má Slovensko možnosť získať až 497 miliónov eur z tzv. kohéznej obálky, ďalšie zdroje môžu kvalitné projekty získať zo všeobecnej obálky, z ktorej čerpajú najmä nadnárodné projekty.

Skočiť na hlavné menu