Septembrový súbor prípadov nesplnenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia


Dátum: 28.09.2023

Obrázok k aktualite Septembrový súbor prípadov nesplnenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia

Európska komisia opäť prijala súbor rozhodnutí o prípadoch nesplnenia povinnosti, ktorými podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti vyplývajúce z práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych sektorov a oblastí politiky EÚ, je zaistiť správne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov. Komisia zároveň uzatvára 135 prípadov, v ktorých príslušné členské štáty vykonali nápravu bez toho, aby Komisia musela v konaní pokračovať. Ďalšie informácie o postupe EÚ v prípade nesplnenia povinnosti nájdete v úplnej verzii často kladených otázok. Podrobnejšie informácie o histórii prípadu sú k dispozícii v registri rozhodnutí o nesplnení povinnosti.

 

Podrobnosti:

Tlačová správa


Skočiť na hlavné menu