Senica obnovila pôvodný park v areáli múzea


Dátum: 28.05.2024

Obrázok k aktualite Senica obnovila pôvodný park v areáli múzea
V utorok 28. mája mesto Senica oficiálne sprístupnilo širokej verejnosti nový park, ktorý vznikol v areáli Múzea Senica. Slávnostného prestrihnutia pásky sa zhostil primátor mesta Martin Džačovský, projektová manažérka Mestského úradu Senica Dana Jurková a zástupca realizátorskej firmy Hílek a spol. a. s. Marián Hercegh. Komplexnú obnovu parku zrealizovala senická radnica v rámci projektu s názvom „Revitalizácia exteriéru Sokolovne – park“, ktorý bol spolufinancovaný vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Okrem obnovy pôvodného parku spojenej s výsadbou drevín a ostatnej parkovej zelene, bol areál doplnený o parkový mobiliár a vďaka uvedenému projektu boli zrealizované aj viaceré vodozádržné opatrenia na zlepšenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Výška nenávratného finančného príspevku z eurofondov na tento projekt predstavovala 335 922,20 eur.

„Nový park v areáli mestského múzea je výsledkom našej spoločnej snahy o zlepšenie kvality života v našom meste a zároveň reakciou na výzvy súvisiace so zmenou klímy. Vďaka tomuto projektu sme dokázali nielenže obnoviť park, ale aj zlepšiť jeho ekologickú hodnotu a vytvoriť príjemný priestor pre našich obyvateľov a návštevníkov. Verím, že nový park bude miestom oddychu a relaxu pre všetkých obyvateľov Senice,“ uviedol primátor mesta Senica Martin Džačovský. Objekt Múzea Senica (bývalej Sokolovne) býval v minulosti obklopený parčíkom, ktorý bol neskôr zrušený a takmer celá plocha parku bola vybetónovaná a vyasfaltovaná. Zámerom projektu realizovaného pomocou eurofondov bolo znovu obnoviť nefunkčný park do pôvodného stavu. „Keďže ide o pamiatkovo chránené územie premena tohto územia sa odohrávala po viacerých konzultáciách a odsúhlaseniach zo strany Krajského pamiatkového úradu Trnava.

Podmienkou KPÚ bolo napríklad vysadenie magnólie na rovnaké miesto, kde podľa dochovaných fotografií bola vysadená aj v minulosti,“ konkretizuje priebeh obnovy projektová manažérka Mestského úradu Senica Dana Jurková. Areál parku mestského múzea postupne prešiel celkovou premenou a obsahuje aj riešenia, ktoré podporujú zadržiavanie vody. Sú nimi napríklad náhrada nepriepustných povrchov za priepustné a polopriepustné, realizácia dažďových záhrad a vsakovacích systémov, ktoré budú akumulovať zrážkovú vodu odvedenú zo strechy objektu múzea a spevnených plôch. A už za niekoľko rokov vysadená stromová vegetácia parku výrazne podporí zlepšenie mikroklímy v tejto časti mesta najmä v období letných horúčav. Súčasťou areálu nového parku v Senici je aj moderný mobiliár, ktorý pozostáva z lavičiek na sedenie, stolčekov, stojanov na bicykle, ale aj verejného osvetlenia. Celý areál nového parku v okolí budovy Múzea Senica je oplotený, monitorovaný kamerovým systémom a jeho prevádzkový poriadok počíta s letným (8.00 – 20.00) a zimným (8.00 – 17.00) režimom. 

Skočiť na hlavné menu