Seminár k výzve na predkladanie projektových zámerov OPVaI-H/DP/PZ/2018/1.2.2-01 v Banskej Bystrici


Dátum: 07.08.2018

Obrázok k aktualite Seminár k výzve na predkladanie projektových zámerov OPVaI-H/DP/PZ/2018/1.2.2-01 v Banskej Bystrici

Dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 13.9.2018 sa uskutoční informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve na predkladanie projektových zámerov na poskytnutie nenávratného finančného príspevku k výzve OPVaI-H/DP/PZ/2018/1.2.2-01, ktorý organizuje MH SR v spolupráci s IPC Banská Bystrica.

Pozvánka na informačné semináre k Výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva


Skočiť na hlavné menu