SAPI víta rozhodnutie uprednostniť v rámci Partnerskej dohody zelené investície


Dátum: 20.04.2022

Obrázok k aktualite SAPI víta rozhodnutie uprednostniť v rámci Partnerskej dohody zelené investície

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) víta schválenie Partnerskej dohody na roky 2021 – 2027, ktorá predstavuje investičný rámec pre čerpanie eurofondov vo výške okolo 13 mld. eur. Jej cieľom je zvýšiť energetickú bezpečnosť a efektivitu ale aj znížiť závislosť Slovenska na rope, zemnom plyne a jadrovom palive. Asociáciu teší, že najvyššiu prioritu dostali oblasti obnovy budov, energetickej bezpečnosti a efektívnosti. Práve na zelené riešenia má z eurofondov smerovať 4,2 mld. eur.

Za výbornú správu považuje SAPI aj skutočnosť, že v porovnaní s prvým návrhom môže Slovensko počítať s navýšením energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) o približne 300 MW. Asociácia totiž dlhodobo upozorňuje na možnosť bojovať proti vysokým cenám energií práve navýšením inštalovanej kapacity z OZE, čím by Slovensko súčasne zvyšovalo aj svoju energetickú sebestačnosť.

„Naša závislosť na zahraničných zdrojoch, či už hovoríme o fosílnych zdrojoch alebo jadrovom palive, je obrovská, a preto by malo byť prioritou každej vlády orientovať sa na zdroje, ktoré máme k dispozícii doma a ktoré sú zároveň prijateľné z environmentálneho hľadiska,“ uviedla manažérka SAPI pre politiku OZE Lucia Palmanová. Takými sú podľa nej práve obnoviteľné zdroje energie. Partnerská dohoda hovorí o podpore zariadení využívajúcich veternú, slnečnú a geotermálnu energiu, energiu z okolia, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd, bioplyn a biomasu.

Napriek regulácii cien elektriny a plynu je podľa SAPI nutné počítať s tým, že extrémne trhové ceny sa prejavia aj na koncových účtoch za energie. Vláda preto podľa nej musí konať a rozhodnutie nasmerovať najväčšiu časť z eurofondov práve do oblasti energetickej bezpečnosti označuje za správne. „Ak chceme vyčlenené financie efektívne investovať do rozvoja OZE, musí vláda zjednodušiť povoľovacie procesy pre pripájanie nových zdrojov, zefektívniť proces EIA a tiež vytvoriť model a legislatívny rámec pre fungovanie energetických komunít,“ uzavrela Palmanová.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu