Samosprávy Nitrianskeho kraja žiadajú v novom programovom období viac peňazí z eurofondov


Dátum: 26.10.2021

Obrázok k aktualite Samosprávy Nitrianskeho kraja žiadajú v novom programovom období viac peňazí z eurofondov

Samosprávy nitrianskeho regiónu nesúhlasia s predloženým návrhom prerozdelenia finančných prostriedkov z eurofondov na nové programové obdobie 2021 – 2027. Na regionálnu úroveň sa po novom má z očakávaných 13 miliárd eur pre Slovensko dostať len zhruba 1,5 miliardy eur, čo je menej ako doteraz.

„Je to málo peňazí na to, aby vidiek mohol túto alokáciu pocítiť, aby ju bolo vidieť v tom území,“ povedal na tlačovej besede predstaviteľov samospráv Nitrianskeho kraja Ladislav Hroššo, predseda nitrianskeho regionálneho Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a starosta obce Jelšovce. Samosprávy žiadajú Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o prehodnotenie tohto postoja. Hroššo tiež upozornil na to, že finančná alokácia v prepočte na obyvateľa vidieka je nižšia ako na obyvateľa z mestského prostredia. Do Nitrianskeho kraja by podľa Hrošša malo prísť za celé obdobie 2021 - 2027 približne 130 miliónov eur, pričom len na opravy a dostavbu vodovodov by samosprávy potrebovali okolo 58 miliónov eur.

Z návrhu ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie je nepríjemne prekvapený aj Nitriansky samosprávny kraj. „Nemôžeme súhlasiť s čiastkou pre samosprávy, ktorá predstavuje 10 – 11 percent z celkových prostriedkov. Pevne veríme, že ten návrh bude opravený,“ povedal zástupca samosprávneho kraja Martin Čaja. Nespokojnosť s prerozdeleným finančných prostriedkov podľa neho deklarovali aj predsedovia samosprávnych krajov, predstavitelia ZMOS aj Únie miest Slovenska.

Slovensko bude môcť podľa ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a investícií vďaka svojmu členstvu v EÚ na svoj rozvoj a zvyšovanie životnej úrovne použiť v programovom období 2021 – 2027 približne 12,8 miliardy eur. Podpora bude financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu. Najväčší objem zdrojov (až 34 %) Slovensko plánuje vyčleniť na aktivity v oblasti energetickej efektívnosti, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, obnovu verejných budov, životného prostredia, kam patrí adaptácia na zmenu klímy, vodozádržné opatrenia, vodovody a kanalizáciu, rozvoj verejnej dopravy, cyklotrasy či intermodálne dopravné terminály.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu