S. Nová Ves: Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Východ sa blíži do finále


Dátum: 15.11.2023

Obrázok k aktualite S. Nová Ves: Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Východ sa blíži do finále
Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi sa blíži do finále. Darina Paveleková z referátu rozvoja mesta pre TASR potvrdila, že práce by mali byť ukončené v zmysle harmonogramu do konca novembra. S prácami sa začalo v júni tohto roka, projekt pozostáva z vybudovania prvkov zelenej infraštruktúry s cieľom adaptácie prostredia na zmenu klímy pri uplatnení ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

"Zámerom je vytvorenie plnohodnotného, funkčného a esteticky vyváženého prostredia. Konkrétne išlo o revitalizáciu trávnatej plochy a drevín, osadenie nových prvkov urbánneho dizajnu, teda lavičiek a odpadkových košov, a upravilo sa aj vonkajšie osvetlenie a chodníky," uviedla Paveleková. Vítaným oživením vnútrobloku je podľa nej aj vybudovanie nového multifunkčného ihriska, workout ihriska a osadenie nových detských prvkov. Celkové náklady projektu sú vo výške takmer 590.000 eur, pričom nenávratný finančný príspevok je 480.000 eur. Mesto dofinancuje projekt z vlastných zdrojov na úrovni 108.000 eur. "Ešte pred samotnou realizáciou došlo k zvýšeniu ceny diela, ktoré bolo dôsledkom časového posunu medzi schválením projektu a začiatkom jeho realizácie z dôvodu nárastu cien energií, materiálov a inflácie," dodala Paveleková. Realizáciou projektu dôjde podľa radnice k zmierneniu dosahov zmeny klímy na sídelné prostredie a tamojších obyvateľov. Upravené okolie bytových domov tiež zvýši kvalitu života. Paveleková dodala, že opatrenia majú vplyv aj na zlepšené správanie komunity, zvýšia bezpečnosť verejných priestorov pre všetky vekové kategórie a zlepšia zdravotný stav obyvateľstva. "Mesto má dokumentačne a procesne pripravené podklady na realizáciu podobného projektu aj na sídlisku Západ I.," uzavrela Paveleková.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu