Rezort školstva spúšťa výzvu na vybavenie študovní v stredoškolských internátoch


Dátum: 19.05.2023

Obrázok k aktualite Rezort školstva spúšťa výzvu na vybavenie študovní v stredoškolských internátoch
Ministerstvo školstva spúšťa výzvu na materiálno-technické vybavenie študijných miestností v školských internátoch pri stredných školách, stredných internátnych školách alebo školských internátoch pri spojených školách, ktoré majú aspoň jednu organizačnú zložku strednú školu. Zapojiť sa možno do 16. júna. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

"Maximálna výška celkových finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu je 600.000 eur," priblížil rezort. Oprávnení žiadatelia sa môžu prihlásiť cez online formulár zverejnený na stránke minedu.egrant.sk. Výška celkovej alokácie je priamo závislá od aktuálne dostupných finančných prostriedkov v rozpočte národného projektu edIT 1 v čase vyhodnotenia výzvy.

Záujemcovia budú môcť požiadať o počítače all-in-one (s myšou a klávesnicou) a tlačiareň. Nárok na vybavenie študovne a počty počítačov bude internátom vyrátaný na základe počtu ubytovaných žiakov podľa údajov zo štatistickej ročenky Centra vedecko-technických informácií SR za posledné tri školské roky. Školám tak môže vzniknúť nárok od dvoch do 22 počítačov a jednej až troch tlačiarní. Počet oprávnených žiadateľov je 171 internátov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu