REVÚCA: Banskobystrický kraj pripravil modernizáciu strednej odbornej školy v Tornali za viac ako 1,8 mil. eur


Dátum: 20.01.2022

Obrázok k aktualite REVÚCA: Banskobystrický kraj pripravil modernizáciu strednej odbornej školy v Tornali za viac ako 1,8 mil. eur

V Tornali v okrese Revúca pripravili projekt modernizácie Strednej odbornej školy – Szakközépiskola Tornaľa (SOŠ). Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková, kraju sa na tento projekt podarilo získať prostriedky z nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy IROP, ktorej vyhlasovateľom bolo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Podľa súťažných podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je celková predpokladaná hodnota prác 1 524 330,19 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Na materiálne vybavenie nových miestností má ísť približne 350 884,71 eura.

Cieľom je vytvoriť zo školy modernú výchovnú a vzdelávaciu inštitúciu nielen pre žiakov, ale aj pre nezamestnaných bez kvalifikácie a ostatných záujemcov, najmä z marginalizovaných rómskych komunít a sociálne slabších skupín. „Cieľom je tiež inovácia vzdelávacieho procesu v slovenskom a v maďarskom jazyku v trojročných odboroch kaderník a predavač, a prehodnotenie obsahu dvojročných učebných odborov spracúvanie dreva, výroba konfekcie. Ako nový odbor je zaradený do siete škôl a školských zariadení dvojročný učebný odbor stavebná výroba,“ objasnila hovorkyňa.

Projekt modernizácie sa skladá z dvoch častí. „V prípade budovy SOŠ v Tornali ide o vybudovanie podkrovných priestorov, ktoré budú slúžiť ako učebne, zateplenie fasády celej školy, výmenu všetkých nosných prvkov strechy a výmenu krytiny,“ popísala Štepáneková s tým, že tu bola stanovená suma za rekonštrukciu 1,1 mil. eur bez DPH.

V prípade budovy bývalej materskej školy, ktorá je vo vlastníctve BBSK a v správe Strednej odbornej školy v Tornali, bude na objekte odstránená pôvodná strešná konštrukcia a nahradená väzníkovou konštrukciou. „Na tejto sa bude nachádzať vegetačná strecha, prístavba na juhovýchodnej časti bude odstránená, na objekte budú vymenené okná a dvere a celá budova bude tepelne zaizolovaná v zmysle projektovej dokumentácie,“ popísala hovorkyňa a dodala, že na túto časť sa počíta so sumou viac ako 412-tisíc eur bez DPH.

Samotné práce by sa mohli začať v júni tohto roku a ukončenie sa predpokladá v septembri 2023. „Rekonštrukcia bude prebiehať počas vyučovacieho procesu, nakoľko sa týkajú tretieho poschodia budovy SOŠ, kde sa aktuálne triedy nenachádzajú. Čo sa týka budovy bývalej škôlky, tá je momentálne prázdna,“ doplnila Štepáneková s tým, že školu navštevuje aktuálne 277 žiakov, pričom ročne tu skončí približne 60 žiakov.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu