REGIOSTARS 2021


Dátum: 03.12.2021

Obrázok k aktualite REGIOSTARS 2021

Európska komisia včera vyhlásila víťazov súťaže o cenu REGIOSTARS za rok 2021, v rámci ktorej sa oceňujú najlepšie projekty v oblasti politiky súdržnosti v celej EÚ. Do tohtoročnej súťaže bol podaný rekordný počet 214 prihlášok a do hlasovania v kategórii Cena verejnosti sa zapojilo 14 156 ľudí.

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v tejto súvislosti uviedla: „Srdečne blahoželám 10 víťazom súťaže o najlepšie projekty v oblasti politiky súdržnosti EÚ za rok 2021. „Sú vzorom pre všetkých, ktorí chcú zlepšiť život ľudí a využívajú pri tom finančné prostriedky EÚ. Dúfam, že budú inšpiráciou pre mnohých ďalších na celom našom kontinente. Vďaka REGIOSTARS môžeme s istotou povedať, že excelentnosť a inovácie sú všade v Európe. Stačí ich nájsť a zaslúžene oceniť. Budeme ich hľadať a podporovať aj naďalej.“

Cena sa každoročne udeľuje v piatich kategóriách, jeden projekt vyberá aj verejnosť.

  • V kategórii „INTELIGENTNÁ Európa: Zvyšovanie konkurencieschopnosti miestnych podnikov v digitálnom svete“ (prvá kategória) získal cenu belgický projekt Integrácia 3D tlačiarenských riešení z kovov. Projekt podporuje zavádzanie 3D tlače kovových častí v malých a stredných podnikoch vďaka veľmi inovatívnemu integrovanému prístupu k poznatkom a technológiám. Tento nápad je ľahko prenosný aj do iných prostredí s priemyselnou tradíciou.
  • V kategórii „ZELENÁ Európa: Ekologické a odolné komunity v mestskom a vidieckom prostredí“ (druhá kategória) bol ocenený projekt ICCARUS (Gent knapt op) poskytujúci jedinečný systém financovania určený na rekonštrukciu bývania pre 100 zraniteľných vlastníkov domov v belgickom Gente. Tento projekt má silný sociálny aspekt a je ľahko prenosný aj inde, a to aj do menej rozvinutých regiónov či na iné odvetvia.
  • V kategórii „SPRAVODLIVÁ Európa: Podpora inkluzivity a nediskriminácie“ (tretia kategória) putovala cena autorom projektu TREE – školenia na integráciu utečencov v euroregióne, ktorý uľahčuje integráciu utečencov prostredníctvom rozvoja programu školení zameraného na potreby. Program je určený pre odborníkov pracujúcich s utečencami a migrantmi, pre sociálnych tlmočníkov je určený osobitný kvalifikačný program. Víťazi sú z Holandska, Nemecka a Belgicka.
  • Projekt Putovná solidárna konzerváreň získal cenu v štvrtej kategórii, „MESTSKÁ Európa: Podpora ekologických, udržateľných a obehových potravinových systémov vo funkčných mestských oblastiach“. Projekt poskytuje znevýhodneným obyvateľom prístup k zdravým a spravodlivým potravinám za prijateľné ceny počas celého roka. Zároveň rozvíja novú škálu povolaní zameraných na výrobu, zhodnocovanie, logistiku a marketing miestnych výrobkov, ako aj nepredaných výrobkov zo supermarketov alebo prebytkov zo zberu plodín. Víťazný projekt pochádza z Belgicka.
  • V rámci Témy roka: „Zlepšovanie ekologickej mobility v regiónoch: Európsky rok železníc 2021“ (piata kategória) sa víťazom stal britsko-írsky projekt Severozápadný multimodálny dopravný uzol. Projekt zabezpečuje zvýšenie železničnej kapacity, ponúka silnú rovnováhu medzi službami v oblasti cyklistiky, verejnej dopravy a aktívnych používateľov cestovania v Londonderry a podporuje prechod z automobilovej na verejnú dopravu.
  • Posledné z ocenení, Cenu verejnosti, získal projekt BEGIN, ktorý spája mestá, občanov a zainteresované strany prostredníctvom spoločne vytvorených projektov modrej a zelenej infraštruktúry v 10 európskych mestách – v Holandsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku, Belgicku, Nórsku a Nemecku. Cieľom projektu je znížiť v týchto mestách riziko povodní až o 30 % a zlepšiť tam kvalitu života. Ďalšími favoritmi divákov boli projekty Balkánska cesta (v rámci 1.kategórie), Baltazar (3. kategória), Špecialista na digitálne poľnohospodárstvo (4. kategória) a Transporte A Pedido (5. kategória).

Súvislosti

Cena REGIOSTARS je súťaž, ktorú organizuje Komisia každoročne už od roku 2008, stala sa európskou značkou excelentnosti pre projekty, ktoré boli financované z prostriedkov EÚ v rámci politiky súdržnosti a preukázali inovatívne a inkluzívne prístupy v oblasti regionálneho rozvoja.

Do súťaže sa každý rok zapoja stovky projektov v piatich kategóriách: „Inteligentná Európa“, „Zelená Európa“, „Spravodlivá Európa“, „Mestská Európa“ a „Téma roka“. Za jednotlivé projekty môže hlasovať aj verejnosť a projektu, ktorý získa najviac takýchto hlasov, bude udelená Cena verejnosti.

V súťaži o cenu Regiostars sa objavujú riešenia spoločných výziev a príklady využívania tých najväčších príležitostí. Regióny sa vďaka tejto inšpirácii snažia docieliť, aby ich regionálna politika zo zdrojov EÚ mala čo najväčší dosah.

Ďalšie informácie

Cena REGIOSTARS

Finalisti ceny REGIOSTARS za rok 2021


Skočiť na hlavné menu