Rada partnerstva upozornila na dôležitosť presunu financií pre projekty v Bratislavskom kraji


Dátum: 30.11.2021

Obrázok k aktualite Rada partnerstva upozornila na dôležitosť presunu financií pre projekty v Bratislavskom kraji

Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) upozornila na dôležitosť presunu financií pre projekty v kraji. Inštitucionálny mechanizmus spájajúci zástupcov regionálnej a miestnej samosprávy, štátnej správy a socioekonomických partnerov zasadal tento týždeň s cieľom dosiahnutia dohody na prioritách rozvoja regiónu. „V súčasnosti prebieha finálna fáza vyjednávania podmienok Partnerskej dohody a nastavovanie základných rámcov Operačného programu Slovensko. Obidva kľúčové dokumenty sú v gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR," uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman.

V rámci rokovaní s Európskou komisiou má ministerstvo úlohu zabezpečiť a obhájiť presun 10 percent finančných prostriedkov z alokácie menej rozvinutých regiónov na potreby realizácie projektov v BSK. „Bez tohto navýšenia alokácie pre územie BSK bude nemožné zásadne podporiť riešenie významných štrukturálnych problémov, ktorými v súčasnosti región trpí," vysvetlila Forman. Zároveň je dôležité uplatniť možnosť 10-percentného transferu medzi jednotlivými fondmi v prospech kohézneho fondu. „Práve ten totiž na území Bratislavského kraja ako jediný môže pomôcť financovať kľúčové investície v oblasti dopravy a životného prostredia," doplnila.

„Bratislavský kraj (BK) bol dlhodobo vylúčený z mnohých oblastí podpory a neprávom ukrátený o možnosti externého financovania rozvojových projektov. Dôvodom boli štatistiky, v ktorých BK vychádza ako jeden z najbohatších regiónov Európskej únie. Tieto čísla však neodrážajú realitu a v skutočnosti región trpí vážnymi štrukturálnymi problémami, počnúc oblasťou dopravy, cez závažné environmentálne problémy a potrebu adaptácie na klimatické zmeny, až po nedostatok kapacít v školskej, sociálnej aj zdravotníckej infraštruktúre," upozornil predseda BSK Juraj Droba.

Členovia Rady partnerstva na zasadnutí schválili uznesenie, ktorým vyjadrujú plnú podporu pre aplikovanie týchto presunov a dávajú tak ministerstvu silný mandát do ďalších rokovaní na európskej úrovni. „Všetci kľúčoví aktéri v území majú v tomto jednoznačnú zhodu, všetci sme si vedomí rizika, ak by k presunu prostriedkov do BSK neprišlo. Na rozvoj regiónu by sme nemali takmer žiadne externé zdroje,“ zhodli sa Juraj Droba a primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu