PSK sa chce v cezhraničnom projekte zamerať na seniorov a ich aktivizáciu


Dátum: 06.09.2023

Obrázok k aktualite PSK sa chce v cezhraničnom projekte zamerať na seniorov a ich aktivizáciu
Pripraviť seniorskú politiku a zvýšiť počet sociálne aktívnych seniorov v prihraničných oblastiach je cieľom projektu ktorý chce realizovať Prešovský samosprávny kraj (PSK). Kraj bude v projekte spolupracovať s mestami Stará Ľubovňa a Spišská Belá. Na poľskej strane sú partnermi Stary Sacz a Limanowa v Malopoľskom vojvodstve, ktoré je jeho vedúcim partnerom. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová. "

Projekt Samospráva pre seniorov sa konkrétne dotkne oblastí zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, ale napríklad aj cestovného ruchu, pohybovej aktivity a bezpečnosti seniorov. Jeho cieľovou skupinou by sa mali stať dospelí ľudia nad 50 rokov a starší ako 60 rokov, ktorí žijú v obciach v pohraničí. A to s osobitným dôrazom práve na sociálne neaktívnych seniorov, ktorí zostávajú doma," uviedla Jeleňová. Projekt reflektuje podľa nej pritom na potrebu odstraňovania bariér medzi seniormi a spoločnosťou vo verejnom priestore. Zároveň reaguje na nízku sociálnu a občiansku angažovanosť seniorov, pričom snahou partnerov v projekte je tento stav zmeniť.

Participujúce samosprávy a mestá v rámci projektu absolvujú študijné návštevy a tiež diagnostické workshopy s účasťou miestnych orgánov, mimovládnych organizácií, podnikateľov a vedeckého sektora. Následne vypracujú vecnú správu s výsledkami a odporúčaniami pre budovanie miestnej seniorskej politiky. "Finálnym výstupom bude aktivačný a sociálny integračný program pre starších ľudí, ktorý prejde sociálnymi konzultáciami priamo s dotknutými osobami - seniormi, a to pre jeho správne nastavenie," doplnila Jeleňová. Zámer prešiel v auguste schválením krajským parlamentom.

Kraj sa bude uchádzať o financie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci Programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027. Minimálna hodnota spolufinancovania projektu z EFRR pritom predstavuje 200.000 eur a maximálna 400.000 eur. Obdobie jeho realizácie je v rozsahu najviac 18 mesiacov.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu