Projekt Digitálny žiak má obrovský úspech – už tento mesiac si svoj notebook alebo tablet môže vyzdvihnúť až 20 000 žiakov


Dátum: 12.05.2023

Obrázok k aktualite Projekt Digitálny žiak má obrovský úspech – už tento mesiac si svoj notebook alebo tablet môže vyzdvihnúť až 20 000 žiakov
O digitálny príspevok na nákup nového notebooku, tabletu alebo all-in-one počítača je medzi žiakmi základných a stredných škôl obrovský záujem. Už tento mesiac bude môcť v rámci projektu Digitálny žiak využiť príspevok 350 eur na nákup nového digitálneho zariadenia až 20 000 žiakov. Spoločný projekt Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) a Digitálnej koalície sa tak posúva do svojej rozhodujúcej fázy.

„Pred dvoma mesiacmi sme spolu s Digitálnou koalíciou spustili projekt Digitálny žiak. Vďaka tejto unikátnej schéme podpory žiakov základných a stredných škôl dostane viac ako 152 000 školákov príspevok z eurofondov na nákup výpočtovej techniky, ktorú potrebujú pri svojom vzdelávaní. Najlepším dôkazom zmysluplnosti tohto projektu je obrovský záujem o digitály príspevok – do dnešného dňa sa do projektu prihlásilo už viac ako 52 000 žiakov. Tento týždeň sa projekt posunul do ďalšej fázy. Prvým stovkám žiakov stredných škôl už prišli overovacie kódy, vďaka ktorým si vo vybraných predajniach môžu uplatniť príspevok 350 eur pri kúpe svojho digitálneho zariadenia,“ uviedla ministerka informatizácie Veronika Remišová.

Do pilotnej fázy sú zahrnutí žiaci kvinty a prvých ročníkov na školách Gymnázium Metodova, Stredná priemyselná škola strojnícka v Bratislave – „Fajnorka“ a Stredná priemyselná škola elektrotechnická – „Adlerka“. Prvé stovky žiakov týchto stredných škôl si môžu zakúpiť notebook, tablet s klávesnicou či all-in-one počítač v niektorej zo 16 elektro predajní, ktoré sú zapojené do pilotnej fázy projektu. V ostrej fáze projektu, ktorú Digitálna koalícia spustí do konca mája, získa svoje overovacie kódy ďalších 20 000 žiakov. Tí si svoje zariadenie budú môcť vyzdvihnúť vo viac ako 500 predajniach po celom Slovensku.

„Overenie dát žiakov a ich zákonných zástupcov v jednotlivých štátnych registroch prebieha plynule, ale postupne. Z tohto dôvodu sme vo štvrtok spustili pilotnú fázu zasielania validačných SMS kódov, v rámci ktorej zároveň testujeme funkčnosť systémov na menšej skupine žiakov. Už v najbližších dňoch začneme kódy zasielať ďalším, početnejším skupinám žiakov. Spolupráca s jednotlivými ministerstvami, samosprávami, školami a ďalšími partnermi sa ukazuje ako efektívna – naším spoločným cieľom je pomôcť čo najväčšej skupine žiakov a teší ma, že sa nám to postupne darí,“ vysvetľuje predseda Digitálnej koalície Mário Lelovský.
Príspevok v rámci projektu Digitálny žiak je určený pre žiakov základných a stredných škôl pochádzajúcich zo sociálne slabšieho prostredia a z domácností, ktoré neprekračujú 60 % mediánu príjmu domácností na Slovensku. Nárok na príspevok majú aj všetci terajší prváci na stredných školách a žiaci piatych ročníkov na osemročných gymnáziách. O príspevok v hodnote 350 eur môžu žiaci a ich zákonní zástupcovia požiadať do konca júna.

„Digitálne zručnosti sú nevyhnutným základom pre plné využitie všetkých príležitostí, ktoré dnešná digitálna doba ponúka. Žiaľ, aj napriek tomu dnes mnohí žiaci nemajú potrebné digitálne vybavenie, vďaka ktorému by sa mohli plnohodnotne pripravovať na štúdium aj z domu a rozvíjať tak svoje digitálne zručnosti v maximálnej možnej miere. Veríme, že projekt pomôže zásadne zvýšiť dostupnosť digitálnych zariadení pre všetkých žiakov, bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádzajú. Rekordný záujem žiakov a rodičov potvrdzuje, že príspevok na nový, kvalitný notebook či tablet predstavuje pre žiakov a domácnosti adresnú pomoc,“ dopĺňa Lelovský. Národný projekt v celkovej hodnote 65,4 milióna eur je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra z prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť, ktorú má na starosti MIRRI SR a slúži na digitalizáciu Slovenska

„V minulosti išli peniaze určené na digitalizáciu oligarchom na predražené IT projekty, my z eurofondov pomáhame rodinám a investujeme peniaze do zručností a budúcnosti detí na Slovensku. Sľúbili sme, že eurofondy budeme využívať na užitočné a zmysluplné riešenia, ktoré pomôžu ľuďom. Presne taký je projekt Digitálny žiak. Cieľom nášho odvážneho projektu je, aby všetci žiaci a študenti boli pripravení na digitálnu dobu a aby sa mohli úspešne uplatniť pri ďalšom štúdiu alebo v zamestnaní. Spoločne tvoríme úspešné Slovensko, kde ľudia vo všetkých regiónoch budú mať dobrú prácu a európsku kvalitu života,“ dodala Remišová.

Všetky potrebné informácie nájdete na: www.digitalnyziak.sk. K dispozícii sú aj pracovníci call centra na telefónnom čísle 02/32 28 44 66.

Povedali o projekte:
Predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič: „Ambíciou žúp je neustále zvyšovať kvalitu vzdelávania na stredných školách, ktoré sú v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Aj to je dôvod, prečo sme sa projekt Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Digitálnej koalície rozhodli podporiť a propagovať. Verím, že prinesie, jednak zvýšenie digitalizácie, ale najmä vytvorenie lepších podmienok štúdia pre všetkých študentov bez rozdielu. Zástupcovia združenia samosprávnych krajov SK8 budú plne súčinní pri osvete či cielenej informovanosti o tomto projekte na školách, ktorý môže posunúť naše školstvo o krok vpred.“
Prezident Asociácie stredných odborných škôl Slovenska Felix Dömény: „Digitálny žiak predstavuje začiatok cesty za lepším školstvom. Ide o veľkú príležitosť pre nás všetkých – pre rodičov, aby vybavili svoje deti potrebnou digitálnou technikou, pre žiakov, aby získali potrebné digitálne zručnosti a pre školy, aby dokázali plne rozvinúť potenciál všetkých svojich žiakov.“
Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková: „Národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak) vnímam ako úspešný výsledok rokovaní aj so Združením základných škôl Slovenska. Zvlášť v čase príprav kurikulárnych zmien je dôležité zabezpečiť všetkým žiakom základných škôl prístup k informačno-komunikačným technológiám. V rodinách, kde rodič nemôže finančne pokryť náklady na nákup digitálnych technológií, prispeje tento projekt finančnou pomocou. Verím, že vďaka tejto, aj keď len jednorazovej pomoci, sa posunieme ku kvalitnejším digitálnym zručnostiam našich žiakov, a tak im umožníme lepšie uplatnenie na európskom trhu práce.“
Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero: „Digitalizácia je pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít novou cestou, ktorá im otvára brány z kruhu generačnej chudoby. Práca s digitálnymi technológiami je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou, a preto verím, že digitálny príspevok bude prostriedkom, ktorý dopomôže k vyššej vzdelanostnej úrovni a zamestnateľnosti ľudí z MRK. Aj pri tomto národnom projekte bude potrebná spolupráca rodín, škôl a prijímateľa národného projektu, aby došlo k maximálne efektívnej miere implementácie.“
 
Skočiť na hlavné menu