Projekt budovania prioritných životných situácií ožíva: Odborníci na workshope riešili jeho efektívny reštart


Dátum: 04.04.2024

Obrázok k aktualite Projekt budovania prioritných životných situácií ožíva: Odborníci na workshope riešili jeho efektívny reštart
V hlavnom meste sa dnes konal workshop Transformácia životných situácií, ktorý organizoval štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Ivan Ivančin. Cieľom podujatia bolo predstaviť kľúčové zmeny, ktoré by pomohli naštartovať projekt prioritných životných situácií a zefektívniť tak verejnú správu smerom k občanom.

„Dnes stojíme pred úlohou, ktorá nás vyzýva prekročiť hranice a etablovať vyššie úrovne spolupráce medzi rezortami. Poďme spoločne rozbehnúť projekt Životné situácie v rámci Komponentu 17 Plánu obnovy a odolnosti SR a vdýchnime mu nový život,“ povedal na úvod workshopu štátny tajomník Ivan Ivančin.

Na workshope sa zúčastnil vyšší manažment jednotlivých orgánov verejnej moci a odborní garanti zapojení do projektov 16 prioritných životných situácií. Cieľom podujatia bolo predstaviť kľúčové princípy a zmeny, ktoré by naštartovali prioritné životné situácie tak, aby z nich mali občania konečne osoh. Zhodnotený bol aj  aktuálny stav implementácie, definovali sa najbližšie aktivity na zmierňovanie rizík a témou  boli aj technické riešenia pre zabezpečenie realizácie projektov.
V pracovnej diskusii odborníci riešili kľúčové oblasti projektu, ako architektúra pre životné situácie s naviazaním na centrálne komponenty, projektové a finančné riadenie programu. Odkomunikované bolo aj jednotné nastavenie procesu implementácie 16 prioritných životných situácií pre orgány verejnej moci a súkromný IT sektor, ktorý na projekte spolupracuje.

Pohľad na životné situácie očami zástupcov IT sektora odprezentoval prezident IT Asociácie Slovenska Emil Fitoš a prínosný bol aj vstup generálneho riaditeľa sekcie metodiky a vzdelávania Úradu verejného obstarávania Branislava Hudeca ohľadom aplikácie princípov a pravidiel verejného obstarávania v súvislosti s budovaním životných situácií.

V živej panelovej diskusii sa rozprávalo na témy medzirezortnej spolupráce, stratégie životných situácií, princípov prístupu k životným situáciám, o prístupe k dátam, legislatíve, základných rámcoch pre strategické smerovanie eGov komponentov a služieb.

 „Toto stretnutie som inicioval, aby sme prekročili bariéry medzi jednotlivými rezortmi. Zdôrazňujem potrebu spolupráce, koordinácie a synergie medzi rôznymi časťami verejnej správy s cieľom dosiahnuť efektívne a účinné výsledky pre občanov a spoločnosť ako celok. Potrebujeme dospieť k takým implementačným plánom a projektom, ktoré budú realizovateľné do konca obdobia Plánu obnovy a odolnosti, čiže do júna 2026“, zdôraznil Ivančin.

MIRRI SR ako ústredný gestor a vykonávateľ eGovernment riešení je zodpovedný za plnenie míľnikov a cieľov v komponente 17 a zodpovedá za splnenie cieľa Počet vytvorených a zavedených riešení eGovernment (16 životných situácií) v rámci Investície 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov, ktorých naplnenie je predmetom 9. žiadosti o platbu na Európsku komisiu.

Skočiť na hlavné menu