Pripravovaná vysokorýchlostná železnica medzi hlavnými mestami V4 sa nezaobíde bez eurozdrojov


Dátum: 27.06.2023

Obrázok k aktualite Pripravovaná vysokorýchlostná železnica medzi hlavnými mestami V4 sa nezaobíde bez eurozdrojov

Plánovanú výstavbu vysokorýchlostnej železničnej trate medzi hlavnými mestami Poľska, Česka, Slovenska a Maďarska nebude možné realizovať bez finančných prostriedkov Európskej únie. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva dopravy SR Jaroslava Kmeťa je pre Slovensko dôležité technické riešenie v bratislavskom železničnom uzle. „V súčasnosti sa vypracováva štúdia realizovateľnosti,” informoval na sociálnej sieti Kmeť.

O aktualizácii vysokorýchlostnej železnice rokovali minulý týždeň predstavitelia ministerstiev dopravy, infraštruktúry a výstavby krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v podtatranskej obci Stará Lesná. Trať je plánovaná z Varšavy do Brna, kde sa má rozdeliť smerom na Prahu a do Bratislavy a Budapešti. „Predpokladaná traťová rýchlosť bude od 200 kilometrov až po 350 kilometrov za hodinu na jednotlivých úsekoch,” uviedol štátny tajomník.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zadali zákazku na vypracovanie a dodanie národnej štúdie uskutočniteľnosti vysokorýchlostnej trate prepojenia krajín V4 pre traťové úseky na území Slovenska vlani v decembri česko-slovenskému združeniu spoločností NDCON, s. r. o., Valbek SK, spol. s r. o., a Reming Consult, a. s. Štúdiu sa zaviazali dodať za 680-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty do 24 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo, teda do konca roka 2024.

Na spomínanom stretnutí diskutovali aj o liberalizácii dopravných služieb v železničnej osobnej doprave vo verejnom záujme. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave nebude možné od 25. decembra 2023 priamo zadávať zmluvy o službách vo verejnom záujme. „Mimo výnimky dopravných výkonov, ktorých úhrn za rok nepresiahne hodnotu 500-tisíc vlakových kilometrov, alebo sa priemerná ročná hodnota straty za takto objednané dopravné výkony odhaduje na maximálne 7,5 milióna eur,” priblížil Kmeť. Nariadenie ale nerieši verejnú súťaž a zmluvný vzťah medzi objednávateľmi medzištátnych liniek. „Preto sme na spoločnom stretnutí spoločne hľadali riešenia,” dodal štátny tajomník.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu