Prioritami ministra investícií Petra Balíka sú eurofondy a digitálne služby pre občanov


Dátum: 12.06.2023

Obrázok k aktualite  Prioritami ministra investícií Petra Balíka sú eurofondy a digitálne služby  pre občanov
Vláda Ľudovíta Ódora dnes schválila svoje programové vyhlásenie. Prioritou ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Petra Balíka je záchrana eurofondov z dobiehajúceho programového obdobia a naštartovanie nových eurofondov z Programu Slovensku.

„Táto vláda stojí pred náročnými výzvami, ale máme ambíciu, aj za taký krátky čas, spraviť maximum preto, aby sme rozbehli a aj dotiahli už naštartované procesy. Mojou misiou, v úzkej spolupráci s pani vicepremiérkou a pánom premiérom, je záchrana eurofondov v dobiehajúcom období a úspešné naštartovanie nového eurofondového obdobia a Programu Slovensko. Na tieto ciele teraz na našom ministerstve sústredíme všetky možné kapacity,” vyhlásil minister investícií Peter Balík.

Vláda už minulý týždeň informovala, že do konca treba dočerpať zo starých eurofondov ešte 4,3 miliardy eur a v riziku je okolo 800 miliónov eur. „Za pol roka sa nedá zásadne zmeniť to, čo tu v nejakom režime fungovalo dve programové obdobia. Chceme však spraviť všetko pre to – hoci za tak krátky čas  – aby sme eurofondy zachránili,“ povedal Balík. Vláda bude na pravidelnej dvojtýždňovej báze robiť odpočet stavu čerpania v jednotlivých operačných programoch, za ktoré sú zodpovedné konkrétne ministerstvá.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zodpovedá za Integrovaný regionálny operačný program IROP, v rámci ktorého sa už  nastavili viaceré zásadné opatrenia, ktoré zrýchlia čerpanie. „Na pomoc regiónom s migračnou krízou pôjde 240 miliónov eur, na pomoc domácnostiam pri energokríze 76 miliónov a financovanie vybraných projektov, na ktoré doľahlo zvýšenie cien stavebných materiálov, môžeme navýšiť až o 20 %. V hre je tiež fázovanie financovania projektov, napríklad pri opravách ciest II. a III. triedy - teda časť sa sa preplatí ešte z dobiehajúceho obdobia a druhá časť z nových eurofondov. Náš program IROP má najlepšie predpoklady na to, aby sme všetky prostriedky z neho využili na pomoc regiónom,“ zdôraznil minister Balík.

Pre úspešné naštartovanie nového eurofondového obdobia je potrebné čo najskôr vypísať výzvy z Programu Slovensko. MIRRI SR prvú výzvu vypíše už na budúci týždeň a určená bude na podporu stredného odborného vzdelávania. Z Fondu na spravodlivú tranformáciu, ktorý je súčasťou Programu Slovensko, je na tento účel v prvej výzve vyčlenených viac ako 46 miliónov eur. Rýchlo majú nasledovať ďalšie výzvy a ešte v tomto roku majú byť z Programu Slovensko vyhlásené výzvy za 5 miliárd eur.
V oblasti informatizácie bude prioritou vlády zvýšenie kvality služieb pre občanov. Okrem pokračovania prác na príprave spustenia digitálnych riešení pre 16 prioritných životných situáciách je to tiež zjednodušenie prístupu k elektronickým službám štátu. Cieľom je efektívne využívanie zdrojov v informatizácii, vrátane personálnych kapacít. Prioritou naďalej zostáva aj zabezpečenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti, nielen cez budovanie dohľadových centier, ale aj zameraním sa na vzdelávanie zamestnancov  štátnej a verejnej správy.

O programovom vyhlásení vlády budú teraz hlasovať poslanci Národnej rady SR

Skočiť na hlavné menu