PRIEVIDZA: Na Mierovom námestí a v mestskom parku urobia vodozádržné opatrenia


Dátum: 06.08.2022

Obrázok k aktualite PRIEVIDZA: Na Mierovom námestí a v mestskom parku urobia vodozádržné opatrenia

Prievidzská samospráva získala 268-tisícový nenávratný finančný príspevok na vybudovanie vodozádržných opatrení. Ako informoval hovorca mesta Michal Ďureje, vďaka eurofondovým financiám zabezpečia úpravy Mierového námestia a mestského parku.

Na Mierovom námestí vybúrajú pôvodné dláždené plochy pri kine Baník a odstránia aj časť nežiadúcej zelene. „Plocha námestia bude nahradená novými komunikáciami pre peších s vrchným krytom mlatu, ktoré budú ohraničené parkovým obrubníkom. Uprostred spevnených plôch bude vytvorený dominantný kvetinový záhon a po obvode chodníka zo strany nárožia križovatky budú vysadené vzrastlé stromy," priblížil projekt Ďureje.

Úpravy v mestskom parku sa dotknú predovšetkým chodníkov. „Existujúce nepriepustné asfaltové pešie komunikácie budú vybúrané a nahradené novými. Vrchná pochôdzna vrstva bude z priepustných materiálov so vsakovacou schopnosťou dažďovej vody do spodných vrstiev. Časť chodníkov bude odstránená a nahradená zatrávnenou plochou," dodal Ďureje.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu