Príďte voliť!


Dátum: 08.06.2024

Obrázok k aktualite Príďte voliť!
Európske voľby na Slovensku sa budú konať v sobotu 8. júna 2024. Právo voliť majú všetci občania EÚ s trvalým pobytom v SR, ktorí v termíne konania volieb dovŕšili 18 rokov.
Príďte voliť !


Skočiť na hlavné menu