Preventívne protipovodňové opatrenia na vodnom toku Kňazov jarok.


Dátum: 14.09.2022

Obrázok k aktualite Preventívne protipovodňové opatrenia na vodnom toku Kňazov jarok.
kňazo
Názov: Preventívne protipovodňové opatrenia na vodnom toku Kňazov jarok.
Krátky popis: Cieľom projektu bolo výstavbou poldrov nad intravilánom obce Krupina a úpravami koryta potoka Kňazov jarok v intraviláne zabezpečiť ochranu územia pred veľkými vodami na úrovni storočnej vody. Predpoklad bol, že uvedenými protipovodňovými preventívnymi opatreniami dôjde k zabráneniu škôd v celkovej výške 814 537,80  EUR a k ochrane ohrozených obyvateľov v počte 7.
Prijímateľ:  AQUA – team Slovakia s.r.o.
Celkové oprávnené náklady projektu:  3 684 418,09 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   3 315 976,29 EUR
Vlastné zdroje:   368 441,80 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 07/2017 - 01/2022 (54 mesiacov)
kňazo3
Skočiť na hlavné menu