PREŠOV: Univerzita dokončila rekonštrukciu najväčšieho internátu za 1,58 milióna eu


Dátum: 14.06.2023

Obrázok k aktualite PREŠOV: Univerzita dokončila rekonštrukciu najväčšieho internátu za 1,58 milióna eu
Po viac ako roku stavebných prác ukončila Prešovská univerzita (PU) v Prešove obnovu svojho najväčšieho študentského domova na ulici 17. novembra 11. Celkové náklady na rekonštrukciu exteriérovej časti internátu boli vyčíslené na 1,58 milióna eur a boli hradené zo štrukturálnych fondov Európskej únie, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov univerzity.

Ako informovala hovorkyňa PU v Prešove Anna Polačková, zrekonštruovaný internát je najväčší zo štyroch ubytovacích objektov univerzity. Má celkovú kapacitu 873 ubytovacích jednotiek. Prevažná časť stavebných prác sa realizovala počas plnej prevádzky študentského domova. „Hlavným cieľom projektu bolo znížiť energetickú náročnosť budovy, a to zameraním sa na päť hlavných oblastí, ktoré sa týkali okrem výmeny okien na chodbách internátu zo severnej a z južnej strany, aj zateplenia obvodového plášťa a zateplenia stropu nad prvým a posledným podlažím,“ priblížil prorektor pre stratégiu a rozvoj PU Peter Adamišin, ktorý bol zároveň projektovým manažérom projektu.

Ďalšou oblasťou bolo podľa Adamišina vykurovanie. Zaizolované boli dostupné rozvody teplej vody a hydraulicky vyregulovaná bola vykurovacia sústava. V rámci trendu šetrenia elektrickej energie inštalovali nové svetelné LED technológie a osadili 144 fotovoltaických panelov na južnej strane študentského domova. „Očakávaným prínosom zateplenia a všetkých navrhnutých opatrní je zníženie tepelných strát objektu o viac ako 50 percent, zefektívnenie systému vykurovania a prípravy teplej vody. Tiež zníženie energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy a súčasne čiastočná sebestačnosť pri výrobe elektrickej energie prostredníctvom fotovoltaickej sústavy s akumulátormi,“ doplnil Adamišin. Uvedené opatrenia by sa mali prejaviť aj na znížení nákladov univerzity pri prevádzke internátu a spotrebe energií.

Takzvaný nový internát bol zrekonštruovaný za 1,58 miliónov eur prostredníctvom eurofondov, pričom 75 percent nákladov bolo hradených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 percent tvorili náklady zo štátneho rozpočtu a samotná univerzita sa podieľala päťpercentným spolufinancovaním. Na univerzite aktuálne prebieha aj realizácia projektu zameraného na zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Námestí mládeže. Tá sa týka nielen zmeny jeho vonkajšieho vzhľadu, ale aj ďalších technicko-prevádzkových stránok študentského domova s celkovou ubytovacou kapacitou pre 159 študentov. Ukončenie prác na tomto internáte v hodnote takmer 710-tisíc eur sa očakáva koncom tohto mesiaca.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu