Prešov: Spojená škola Ľ. Podjavorinskej chystá projekty za takmer 870.000 eur


Dátum: 08.04.2022

Obrázok k aktualite Prešov: Spojená škola Ľ. Podjavorinskej chystá projekty za takmer 870.000 eur
Talentcentrum, odborné pracoviská i športový areál za takmer 870.000 eur chce Prešovský samosprávny kraj (PSK) vybudovať v Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove. Projekty chce financovať pomocou nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a päťpercentným spolufinancovaním.

Ako TASR informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK, predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) a spolufinancovaním sa zaoberali na svojom ostatnom rokovaní krajskí poslanci, ktorí materiál schválili.

"PSK plánuje predložiť dve výzvy v rámci IROP, konkrétne v rámci výzvy 57, ktorá bola vyčlenená pre Prešovský kraj a pre päť pilotných škôl vo štvrtej fáze iniciatívy Catching-up Regions. V nej sme už predložili 11 projektov, ale ešte stále nám zostalo nevyčerpaných zhruba 870.000 eur v rámci alokácie. Preto sme sa rozhodli investovať zvyšné finančné prostriedky do dvoch projektov Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej," uviedol vedúci odboru školstva Úradu PSK Ján Furman.

Zriadiť sa tam má odborné pracovisko pre elektrikárov, tréningová učebňa riadiacich systémov vrátane športovej oddychovej zóny s multifunkčným a workoutovým ihriskom a malým atletickým areálom, a to v celkovej výške 569.000 eur. PSK ako zriaďovateľ prispeje piatimi percentami z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 28.500 eur.

Okrem toho má v škole vzniknúť Talentcentrum pre kariérové poradenstvo a profesijnú orientáciu za 300.000 eur. Kraj sa bude na projekte podieľať spolufinancovaním piatimi percentami z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 15.000 eur.

Talentcentrum bude svoje aktivity realizovať pre žiakov základných škôl s cieľom pomôcť im pri výbere strednej školy a budúceho povolania na základe identifikácie talentov a predpokladov vhodných pre jednotlivé profesie či typy vzdelávania.

Myšlienka zriadiť takéto centrum je podľa Heilovej jedným z výstupov národného projektu s názvom Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP, ktorý realizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania.

Catching-up Regions je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom. Realizovaná je s podporou Európskej komisie v spolupráci so Svetovou bankou a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu