Prešov: Projekt k modernizácii vozovne DPMP bude stáť takmer 792.000 eur


Dátum: 09.02.2022

Obrázok k aktualite Prešov: Projekt k modernizácii vozovne DPMP bude stáť takmer 792.000 eur
Projektovú dokumentáciu k projektu modernizácie vozovne Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) zhotoví Združenie MUZ Prešov. Jeho vedúcim členom je bratislavská spoločnosť Dopravoprojekt, a. s., a druhým členom je prešovská spoločnosť ISPO, spol. s r. o., inžinierske stavby. DPMP v uplynulých dňoch uzavrel zmluvu so spomenutým víťazom verejného obstarávania. Hodnota zákazky je takmer 792.000 eur bez DPH. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

V rámci diela bude spracovaná napríklad dokumentácia stavebného zámeru, posúdenie vplyvov stavby na životné prostredie, dokumentácia pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, pre výber zhotoviteľa a podobne.

 "Celková hodnota zákazky je 791.840 eur DPH, pričom až 95 percent z tejto sumy bude financovaných pomocou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Zvyšných päť percent pokryje DPMP z vlastných zdrojov. Lehota na vypracovanie jednotlivých častí diela sa pohybuje od troch do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, respektíve výzvy objednávateľa. Súčasťou diela je aj autorský dozor," povedal Tomek.

V ďalších rokoch bude podľa jeho slov nasledovať samotná modernizácia trolejbusovej časti vozovne.

"Ide o veľmi náročnú stavbu obrovských rozmerov, a preto môžeme s istotou povedať, že pôjde o najväčší investičný a stavebný míľnik v histórii DPMP za posledné desaťročia. Vozovňa DPMP bola postavená na počiatku 60. rokov minulého storočia, pričom z veľkej časti je jej vybavenie pôvodné. V uplynulých rokoch tu prebehli iba kozmetické úpravy v podobe výmeny brán, okien či strešných svetlíkov," vysvetlil Tomek.

"V období posledných piatich rokov sme obstarali až 25 nových trolejbusov a čoskoro k nim pribudne ďalších desať s pomocným batériovým pohonom. Naše súčasné technické zázemie je pre tieto moderné stroje absolútne nevhodné," skonštatoval hovorca.

Ako ďalej povedal, v rámci projektu taktiež rátajú s výstavbou štvrtej meniarne pre trolejbusovú prevádzku, ktorá bude umiestnená v areáli vozovne.

 "V najbližších rokoch plánujeme rozšíriť trolejbusovú sieť o nové úseky a taktiež rozšíriť počet trolejbusov. Súčasné tri meniarne takúto záťaž kapacitne nezvládnu, a preto je potrebné najprv zabezpečiť funkčné napájanie siete," dodal Tomek.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu