Prešov obnoví dve verejné priestranstvá za 740-tisíc eur


Dátum: 07.03.2022

Obrázok k aktualite Prešov obnoví dve verejné priestranstvá za 740-tisíc eur
 Mesto Prešov plánuje v prvej polovici roka 2022 začať s rozsiahlou revitalizáciou verejných priestranstiev v lokalitách Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie. Realizácia projektu bude možná vďaka schváleniu nenávratného finančného príspevku z eurofondov.

Prešovská radnica plánuje projekt revitalizácie verejného priestranstva na Námestí mládeže, vrátane priestoru južne od námestia a verejného priestranstva na Duchnovičovom námestí.
Plochy, ktoré budú revitalizované, sú súčasťou verejného priestoru mesta Prešov a sú ohraničené frekventovanými cestnými komunikáciami, parkoviskami, riekou Torysa a jej premostením, a taktiež zástavbou bytových domov okolitého sídliska. Ide o tri plochy, medzi ktorými sú vzájomné väzby v oblasti funkčného využitia. Celková rozloha riešeného územia je 13 781,5 m².

Na každej z plôch bude realizovaných niekoľko typov prác. V rámci sadových úprav budú vysadené stromy, cibuľoviny, vytvorené budú kvetinové trvalkové záhony či dažďové záhrady.

Obnovené budú aj spevnené plochy a chodníky. Práce budú zahŕňať presmerovanie úseku cyklistickej trasy k novému bezpečnému priechodu pre chodcov, doplnenie chodníkov z betónovej dlažby, vytvorenie priestoru pre možnosť stretnutí a oddychu. Pribudnú aj prvky drobnej architektúry ako lavičky, infotabule, odpadkové koše, stojany na bicykle či picia fontánka.
Doplnené bude aj osvetlenie chodníkov v parku a významné prvky (pamätník, kríž a fontána) budú nasvietené reflektormi.

Celkové náklady na realizáciu projektu predstavujú 740 457 eur, pričom výška schváleného nenávratného finančného príspevku z eurofondov je 703 434  eur.
 

Skočiť na hlavné menu