PREŠOV: Kraj požiada o európske zdroje na 10 cestných projektov za 18 miliónov eur


Dátum: 18.02.2023

Obrázok k aktualite PREŠOV: Kraj požiada o európske zdroje na 10 cestných projektov za 18 miliónov eur
Desať cestných projektových zámerov plánuje v blízkej budúcnosti spustiť Prešovský samosprávny kraj (PSK). Plánované modernizácie ciest sa týkajú okresov Poprad, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník a Medzilaborce. Ich maximálna hodnota predstavuje dokopy 18 miliónov eur. Predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z európskych fondov na ich realizáciu schválili na ostatnom zasadnutí prešovskí krajskí poslanci.
 
Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, ide o projektový zámer modernizácie cesty III. triedy Lysá Poľana – Podspády (okres Poprad) s predpokladanými nákladmi maximálne 2 milióny eur, pričom PSK by sa mal spolupodieľať sumou do výšky 160-tisíc eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku. „Taktiež ide o elimináciu bezpečnostných rizík na ceste III. triedy Hertník – Kľušovská Zábava (okres Bardejov) s predpokladaným rozpočtovým nákladom maximálne 5 miliónov eur, pričom kraj by mal znášať spolufinancovanie maximálne do výšky 400-tisíc eur,“ uviedla Jeleňová.
 
Medzi projektmi je aj štvrtá etapa modernizácie cestného spojenia Pieninských národných parkov v rámci rekonštrukcie cesty II. triedy v obci Kamienka (okres Stará Ľubovňa) s predpokladaným rozpočtovým nákladom maximáne 1,1 milióna eur, pričom financovanie zo strany PSK by nemalo prekročiť sumu 88-tisíc eur. Ďalším zámerom je rekonštrukcia cesty III. triedy pred obcou Vagrinec (okres Svidník) za najviac 2,3 milióna eur so spolufinancovaním vo výške 184-tisíc eur. Žiadosť o NFP pôjde aj na projekt eliminácie bezpečnostných rizík na ceste III. triedy Svidník – Vyšná Jedľová s predpokladaným rozpočtovým nákladom 2,8 milióna eur a spolufinancovaním vo výške maximálne 224-tisíc eur.
 
Schválené bolo aj predloženie žiadosti na stabilizáciu zosuvu na ceste II. triedy za obcou Palota (okres Medzilaborce) s predpokladaným rozpočtovým nákladom vo výške do 1,7 milióna eur a spolupodielom kraja do 136-tisíc eur. Medzi ďalšie zámery patrí odstránenie bodovej závady na ceste II. triedy pred obcou Svidnička (okres Svidník) za maximálne 1,4 milióna eur pri spolufinancovaní kraja vo výške 112-tisíc eur.
 
Plánovaným projektom je tiež stabilizácia zosuvu na ceste III. triedy Malý Lipník – I. etapa (okres Stará Ľubovňa) s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 600-tisíc eur, pričom spolufinancovanie zo strany PSK by nemalo prekročiť sumu 48-tisíc eur. „Na to by mala nadväzovať II. etapa projektu s rovnakým predpokladaným rozpočtovým nákladom i spolufinancovaním,“ uviedla Jeleňová. Posledným zámerom je rekonštrukcia križovatky cesty I. a III. triedy Pusté Pole (okres Stará Ľubovňa) s rozpočtom do 500-tisíc eur a 40-tisícovým spolufinancovaním PSK.
 
Prešovská krajská samospráva sa plánuje uchádzať o financie v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 -2027 vo výzve Klíma a vo výzve Cesty. Pomer financovania projektov pritom predstavuje 80 percent zo zdrojov Európskej únie, 12 percent zo štátneho rozpočtu a 8 percent z vlastných zdrojov.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu