PREŠOV: Do konca roka pribudnú v meste vyše štyri kilometre cyklotrás za viac ako 600-tisíc eur


Dátum: 19.09.2023

Obrázok k aktualite PREŠOV: Do konca roka pribudnú v meste vyše štyri kilometre cyklotrás za viac ako 600-tisíc eur
Viac ako štyri kilometre cyklotrás majú pribudnúť do konca roka v meste Prešov. Nová cyklistická infrašruktúra bude pozostávať zo štyroch samostatných úsekov. Celkové oprávnené výdavky projektu boli ešte v roku 2021 schválené vo výške takmer 610-tisíc eur, z toho necelých 578-tisíc eur získalo mesto vo forme nenávratného finančného príspevku prostredníctvom Intergrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Zvyšok financuje z vlastných zdrojov. Ako na sociálnej sieti informoval primátor mesta Prešov František Oľha, mesto na viacerých miestach buduje a pripravuje úplne nové cyklotrasy v celkovej dĺžke 4,3 kilometra. „V tejto fáze ide o štyri úseky na uliciach Volgogradská, Prostějovská, Levočská a 17. novembra. Súčasne s novými cyklochodníkmi pribudnú aj štyri ščítače dopravy a 50 cyklostojanov,“ konkretizoval primátor. Dodal, že výstavba všetkých úsekov bude dokončená do konca roku 2023. „Nové cyklotrasy pomôžu cyklistov začleniť sa do hlavných dopravných ťahov a zvýši sa vďaka nim bezpečnosť na cestách,“ doplnil Oľha. V rámci cyklistickej infraštruktúry pribudnú na Prostějovskej ulici cyklistické pruhy v hlavnom dopravnom priestore komunikácie. Podobne je to aj pri vybudovaní cyklistických pruhov na Volgogradskej ulici. Ako tretí úsek je zadefinovaná cyklocestička v priestore existujúceho chodníka na Levočskej ulici, v úseku od križovatky s ulicou Marka Čulena po križovatku s ulicou Obrancov mieru.

Navrhované opatrenie prepojí cyklistické pruhy na Sídlisku 3 s existujúcimi cyklocestičkami na Levočskej v priestore za križovatkou s ulicou Obrancov mieru a na ulici Vlada Clementisa a Matice slovenskej. Posledným úsekom budú ochranné pruhy pre cyklistov na ulici 17. novembra a čiastočne aj na ulici Požiarnickej. Objekt prepája existujúcu cyklocestičku pozdĺž Torysy, ktorá je súčasťou EuroVelo 11, s cyklocestičkou Mlynský náhon. Všetky prístupy z okolitých ciest budú riešené bezbariérovo, bez vyvýšených obrubníkov a všetky priechody pre chodcov budú taktiež bezbariérové a budú vyznačené varovnými a vodiacimi pásmi pre nevidiacich.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu