Predstavenie národného projektu – Inštitút sociálnej ekonomiky v Žiline


Dátum: 29.10.2019

Informačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja pre EŠIF v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVaR SR – Regionálnym centrom Sociálnej ekonomiky pre Žilinský kraj Vás pozýva na seminár „Predstavenie národného projektu – Inštitút sociálnej ekonomiky“. Seminár je určený pre tých, ktorí podnikajú alebo plánujú podnikať v službách ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti; poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti; tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt; ochrana ľudských práv a základných slobôd; vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry; výskum, vývoj a vedecko-technické služby; tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva; podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti; zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Seminár sa uskutoční 29. októbra 2019 o 9:30 hodine v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

Pozvánka a program


Skočiť na hlavné menu