Práce na predĺžení električkovej trate do Petržalky budú čoskoro opäť pokračovať


Dátum: 09.08.2022

Obrázok k aktualite Práce na predĺžení električkovej trate do Petržalky budú čoskoro opäť pokračovať
Práce na predĺžení električkovej trate do bratislavskej Petržalky budú čoskoro opäť pokračovať. Na dnešnej tlačovej konferencii o tom informoval primátor hlavného mesta Matúš Vallo. „Podpísali sme dodatok k zmluve, ktorý rozväzuje ruky dodávateľovi a práce sa čoskoro opäť rozbehnú," uviedol primátor. Ako doplnila prvá námestníčka primátora Bratislavy Tatiana Kratochvílová, nový dodatok je založený na expertíznom posúdení od súdneho znalca oficiálnej znaleckej organizácie Ústav stavebnej ekonomiky. Tento podrobne zanalyzoval reálne zmeny v cenách dotknutých materiálov na svetových trhoch.

„Na základe toho stanovil aktuálnu mieru nárastu hodnoty zákazky oproti hodnote v novembri 2021, keď sa podpisovala zmluva na stavbu a dodávateľ začal s prácami," ozrejmila Kratochvílová. Ako dodala, znalec tiež navrhol aj metodiku, ktorou sa bude aktuálna cena priebežne prepočítavať počas trvania prác. Nakoľko ceny materiálov sa môžu počas trvania prác meniť, nie je podľa Kratochvílovej možné vopred za celé zvyšné obdobie stavby stanoviť, o koľko sa navýši celková cena stavby. „Pre mesto by bolo nevýhodné zaviazať sa na aktuálne nevýhodnú mieru zdraženia materiálov, keďže ceny môžu v budúcnosti aj zlacnieť," doplnila. Momentálne znalec ohodnotil mieru zdraženia stavebných materiálov v júni 2022 v porovnaní s novembrom 2021 na 20,37 percenta.

Podľa Valla je projekt predĺženia električkovej trate do Petržalky jedným z najdôležitejších dopravných projektov v Bratislave. „V novembri minulého roku sme zhotoviteľovi odovzdali stavenisko, netušiac, že o pár mesiacov vypukne vojnový konflikt na Ukrajine a problémy súvisiace s celosvetovým zdražovaním stavebných materiálov sa prehĺbia do takej miery, že zhotoviteľ bude zvažovať, za akých podmienok a či vôbec bude na stavbe ďalej pokračovať," priblížil primátor. V polovici mája vydal Úrad pre verejné obstarávanie usmernenie k podpisovaniu dodatkov k zmluvám, ktoré umožňujú navýšiť cenu diela, pokiaľ príčinou je navyšovanie cien materiálov a energií. Vallo poznamenal, že Bratislava musela následne vyvinúť vlastnú metodiku, ktorá umožňovala podpísanie takéhoto dodatku.

Podľa viceprimátorky Kratochvílovej je zhotoviteľ vďaka podpísanému dodatku v najbližších týždňoch pripravený naplno obnoviť práce na trati a deklaroval aj zámer niektoré práce akcelerovať tak, aby stavba napredovala podľa stanoveného harmonogramu. „Akcelerácia stavebných prác na viacerých stavebných objektoch bude postupná, nakoľko až nový dodatok priniesol istotu v nejasnej situácii, v ktorej ani subdodávatelia neboli ochotní podpisovať so zhotoviteľom zmluvy a realizovať práce," vysvetlila viceprimátorka. Ako dodala, v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch budú realizovať práce najmä na mostných objektoch, základy trakčného vedenia, zemné práce a prekládky sietí.

Bratislava spustila výstavbu predĺženia električkovej trate do Petržalky odovzdaním staveniska skupine dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka 18. novembra 2021. Trať by mala byť dokončená do konca roka 2023, celková zmluvná hodnota zákazky je 74 585 994 eur bez DPH. Projekt okrem novej električkovej trate v dĺžke 3,9 kilometra a siedmich zastávok zahŕňa aj rekonštrukciu 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybudovanie štyroch mostných objektov, deviatich križovatiek a šesť kilometrov segregovanej cyklotrasy pozdĺž trate.

Zdroj: SITA

 


Skočiť na hlavné menu