PPA zverejnila výzvu pre poľnohospodárov, žiadosti môžu posielať do konca mája


Dátum: 02.02.2022

Obrázok k aktualite  PPA zverejnila výzvu pre poľnohospodárov, žiadosti môžu posielať do konca mája

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila na svojej webovej stránke výzvu 52/PRV/2022 z podopatrenia 4.1. Žiadatelia môžu svoje žiadosti posielať do 31. mája. „PPA v týchto dňoch posiela poľnohospodárom – žiadateľom v rámci výzvy 50/PRV/2020 do schránok na slovensko.sk informáciu spolu s príslušným formulárom o možnosti presunu do výzvy 52/PRV/2022," uvádza PPA v tlačovej správe. Z informácie sa dozvedia, aký je postup a tiež prečo je presun pre nich výhodný. Motivovať ich k tomu má zvýšenie limitu oprávnených výdavkov zo 60-tisíc eur na 80-tisíc eur, a tiež rýchlejšie vyplatenie finančných prostriedkov.

Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss už avizoval potrebu takéhoto postupu. „V prípade, že by sme výzvu posudzovali podľa pôvodných pravidiel, porušíme všetko, k čomu sme sa zaviazali v akčnom pláne. Je isté, že EK udelí na takto overené posúdenie hospodárnosti 100-percentnú korekciu a zároveň je vysoko pravdepodobné, že by nám DG AGRI odobrala akreditáciu,“ vysvetlil Kiss a dodal, že ak by žiadateľov posudzovali podľa nových, aktuálne nastavených pravidiel, porušili by základné pravidlo Európskej únie, a to pravidlo predvídateľnosti. „Preto PPA pristúpila k navrhovanej možnosti pre poľnohospodárov," doplnil.

Poľnohospodári, ktorí nemôžu presunúť svoje žiadosti, keďže v rámci výzvy 50 už investovali, obstarali tovary alebo majú spustené verejné obstarávanie, nebudú podľa PPA poškodení. „Ich žiadosti budú posudzované a vyhodnotené, pričom v záujme transparentnosti prizve PPA do komisie externých odborníkov, zástupcov médií a príslušných stavovských organizácií aj poslancov NR SR," poznamenala PPA. Všetci žiadatelia z výzvy 50 dostanú možnosť vyplniť krátky dotazník, ktorý v záujme zrýchlenia celého procesu obsahuje jednotlivé kroky ďalšieho postupu v prípade presunu do novej Výzvy 4.1 alebo v prípade zotrvania vo výzve 50.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu