Pozvánka na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve zameranej na podporu opatrovateľskej služby (OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01) v Košiciach


Dátum: 17.07.2018

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR  v spolupráci s regionálnymi Informačno – poradenskými centrami si Vás dovoľuje pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR (IS) PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV k výzve s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby.

Termín a miesto konania:
- v utorok 17. 07. 2018 o 10,00 hod.Košiciach, Zasadačka č. 310 Úradu Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1 042 66 Košice.

PROGRAM INFORMAČNÉHO SEMINÁRA:

  • Prezentácia Výzvy Podpora opatrovateľskej služby (OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01)
  • PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (verzia 2.2)

V prípade záujmu zašlite žiadosť o účasť na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk.

Uveďte, prosím, Vaše meno, priezvisko, názov organizácie, názov výzvy, termín a mesto konania informačného seminára. V predmete e-mailu uveďte „IS KOSICE“. Pozvánka platí pre dve osoby a na jedno miesto konania. Informačného seminára sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci.
Prípadné podnety/otázky k tematickým okruhom zašlite na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk. Radi Vám na ne odpovieme počas seminára v rámci prezentácie či diskusie.

Pozvánka


Skočiť na hlavné menu