Pomáhame slovenským firmám a inštitúciám: Na zavádzanie digitálnych technológií môžu získať eurofondy priamo z Európskej komisie


Dátum: 18.01.2022

Obrázok k aktualite Pomáhame slovenským firmám a inštitúciám: Na zavádzanie digitálnych technológií môžu získať eurofondy priamo z Európskej komisie
Šanca pre firmy a inštitúcie, ktoré chcú viac využívať digitálne technológie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravilo informačný deň, v rámci ktorého predstaví možnosti zapájať sa do výziev priamo riadených programov EÚ. Konať sa bude 26. januára 2022 online formou. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára na www.mirri.gov.sk do 24. januára 2022. 

Pre slovenské inštitúcie a podniky sa otvára veľká inovačná šanca. Európska komisia vyhlásila prvé výzvy z dvoch priamo riadených programov, ktoré slovenským firmám a inštitúciám môžu výrazne pomôcť pri zavádzaní digitálnych technológií do praxe. V dvoch programoch Digitálna Európa a CEF Digital je k dispozícii počas siedmich rokov viac ako 9,5 miliardy eur pre celú EÚ. Nasadzovanie inovácií a využívanie pokročilých technológií sú zásadným predpokladom pre úspech slovenských firiem na globálnom trhu. Vďaka tomu ľudia na Slovensku dostanú viac príležitostí a lepšie platenú prácu,“ povedala vicepremiérka a ministerka Veronika Remišová.
Informačný seminár sa bude konať 26. januára 2022 od 14:00h do 16:30h cez MS Teams. Všetky informácie, ako aj prihlasovací formulár nájdete na https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/priamo-riadene-programy-a-moznosti-financovania/buduce-programy-2021-2027/index.html. Na webinár je potrebné sa prihlásiť.

Počas webinára sa dozviete viac informácií o priamo riadených programoch - Digitálna Európa 2021-2027 a CEF Digital 2021-2027, ktoré sú pod správou ministerstva investícií a sú zamerané na zavádzanie digitálnych technológií. Predstavené budú tiež pracovné programy pre roky 2021 – 2023, jednotlivé možnosti zapojenia do výziev, možnosti financovania, spolufinancovania aj partnerstiev pri výzvach.

 „Chcem vyzvať všetkých odvážnych inovátorov, aby nabrali sebavedomie a začali viac využívať možnosti na financovanie svojich projektov z priamo riadených európskych programov. O podporu môžu žiadať podniky bez ohľadu na svoju veľkosť napríklad v oblasti vysokovýkonných výpočtov, umelej inteligencie, či na budovanie sietí. Oba programy umožňujú kombináciu financovania aj s inými zdrojmi ako eurofondy a Plán obnovy a odolnosti,“ dodáva vicepremiérka Remišová.

O programe Digitálna Európa
Program Digitálna Európa pre roky 2021-2027 je prvým nástrojom Európskej únie, ktorý má zvýšiť úroveň digitálnych technológií poskytovaných občanom a rovnako má pomôcť podnikom a inštitúciám v čo najväčšej miere nasadzovať a využívať digitálne riešenia.

Investície budú smerovať do umelej inteligencie, superpočítačov, na budovanie spoločných dátových priestorov, posilňovanie digitálnych zručností Európanov, ale aj do kybernetickej bezpečnosti a centier digitálnych inovácií.
O podporu môžu žiadať inštitúcie aj podniky bez ohľadu na veľkosť, šancu majú aj malé start-upy. Väčšina výziev je pre svoju náročnosť orientovaná na konzorciá a zahraničné partnerstvá.
Samotný program  je postavený na spolufinancovaní s inými zdrojmi EÚ ako sú štrukturálne a investičné fondy, či Plán obnovy a odolnosti. Celkový plánovaný rozpočet je 7,5 miliardy eur a bude rozdelený do siedmich rokov. Aktuálne je vypísaných 28 výziev v hodnote takmer 2 miliardy eur.

O programe CEF Digital
Nástroj na prepájanie Európy – CEF Digital sa zameriava na podporu investícií do infraštruktúry digitálneho prepojenia ako 5G dopravné koridory, 5G smart komunity, kvantová komunikačná infraštruktúra, chrbticové siete pre pan-Európsku cloudovú federáciu a digitálne globálne brány EÚ (ako sú podmorské káble, satelitná infraštruktúra a pripojenia k internetovým prestupným bodom v oblastiach zlyhaniach trhu), terabitová konektivita pre HPC a synergie pri digitalizácii dopravných a energetických sietí.

Skočiť na hlavné menu