Polygrafická škola v Rači sa mení na modernú školu 21. storočia


Dátum: 15.08.2023

Obrázok k aktualite Polygrafická škola v Rači sa mení na modernú školu 21. storočia
Dopyt po absolventoch stredných odborných škôl je veľký, hoci záujem o štúdium tomu ešte donedávna nezodpovedal. Preto Bratislavský samosprávny kraj (BSK) krok za krokom investuje do stredných škôl a premieňa ich na modernejšie a atraktívnejšie. Jednou zo škôl, ktoré prechádzajú modernizáciou, je aj Stredná odborná škola polygrafická v Rači.

„Posledných tridsať rokov bolo stredné odborné školstvo na vedľajšej koľaji. A pritom vidíme, že nám stále viac chýbajú napríklad informatici, grafici, elektrikári, vodári, mechanici, či murári. Preto je dôležité mať kvalitné školy a v nich moderné vybavenie. Chceme, aby do praxe odchádzali absolventi, ktorí sú pripravení pre trh práce. Paradoxom je, že hoci o štúdium takýchto profesií bol ešte donedávna relatívne malý záujem, remeselníci môžu veľmi rýchlo zarábať viac ako začínajúci právnik alebo manažér. Prípadne si rovno po škole môžu založiť vlastnú firmu,“ uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.Od augusta minulého roka prechádza Stredná odborná škola polygrafická rekonštrukciou a modernizáciou, a to vrátane materiálno-technického vybavenia. V budove praktického vyučovania rekonštruuje Bratislavská župa vnútorné povrchy a obklady, zatepľuje konštrukcie objektu a vymieňa aj rozvody technológií. Výmeny sa týkajú tiež rozvodov vykurovania a zdravotechniky. Budova bude po novom bezbariérová. Nové materiálno-technické vybavenie budú mať odborné učebne grafiky médií, riadenia polygrafie, grafiky tlačových médií, grafických techník, spracovania statického ako aj dynamického obrazu. Lepšie zariadenie získa aj odborná dielňa klasických grafických techník, odborná učebňa opravy polygrafických strojov a IT pracovisko polygrafie.

Nové vybavenie získa aj knižnica a prednášková miestnosť. Študenti tak dostanú napríklad štvorfarebný tlačový stroj vo formáte A2, vyvolávací automat, rezací stôl, modernú foto techniku, či riadiaci server. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity podporovaného študijného odboru a vytvorenie prostredia blízkeho podnikateľskému sektoru. Zároveň sa dosiahne, aby absolventi podporených študijných odborov zo skupiny 34 polygrafia a médiá spĺňali aktuálne požiadavky na znalosti a zručnosti trhu práce. Takto vznikne moderné Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP), vďaka ktorému sa celkovo zvýši kapacita školskej infraštruktúry na polygrafickej škole.

Projekt je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020. Celkové oprávnené výdavky na stavebné práce predstavujú 2,45 mil. eur a na nákup materiálno-technického vybavenia približne 1,2 mil. eur.

Skočiť na hlavné menu