Poltár zmodernizuje autobusové zastávky za viac ako 78-tisíc eur


Dátum: 13.06.2022

Obrázok k aktualite Poltár zmodernizuje autobusové zastávky za viac ako 78-tisíc eur
Mesto Poltár bolo úspešné s projektom na rekonštrukciu autobusových zastávok a získalo dotáciu takmer 75-tisíc eur z Miestnej akčnej skupiny Hornohrad. Ako radnica informuje v tlačovej správe, s 5 % spolufinancovaním mesta sú celkové náklady na modernizáciu piatich zastávok viac ako 78-tisíc eur.

„Vybudujeme nové modernejšie zastávky s presklenou konštrukciou, jednotným dizajnom, informáciami o čase najbližších spojov a mapou územia,“ informovala primátorka mesta Poltár Martina Brisudová o najbližších zámeroch mesta. Ako ďalej uviedla, cieľom projektu je skvalitniť služby obyvateľom mesta Poltár, ale aj jeho mestských častí, cestujúcim i všetkým návštevníkom mesta a zatraktívniť hromadnú dopravu verejnosti.

Nové zastávky pribudnú na Ulici 13. januára oproti areálu sklární v blízkosti zdravotníckeho zariadenia, ďalej na Ulici obrancov mieru pri reštaurácii KPU, zmodernizovaná bude aj zastávka na Ulici školskej pri Prima banke, zastávka v mestskej časti Zelené pri parčíku a zastávka v mestskej časti Slaná Lehota pri kultúrnom dome.

Samospráva prostredníctvom projektu dobuduje dopravnú infraštruktúru, ktorá zlepší podmienky hromadnej autobusovej dopravy do okresného mesta Poltár a ďalších sídiel, prispeje k lepšej dopravnej prepojenosti s okolitými obcami a zvýši bezpečnosť, informovanosť a komfort cestujúcich. Zároveň prispeje ku skrášleniu okresného mesta a jeho príslušných mestských častí.

Výmenou a modernizáciou autobusových zastávok sa očakáva dosiahnutie zvýšenia bezpečnosti cestujúcich najmä vďaka sprehľadneniu nových priestorov zastávok a osvetlenia zastávok v nočných hodinách. Ich osadenie zároveň povedie k jednoduchšej a menej náročnej údržbe.

Zdroj:SITA


Skočiť na hlavné menu