Poltár: Mesto žiada na modernizáciu ZŠ od MIRRI 780.000 eur


Dátum: 06.11.2023

Obrázok k aktualite Poltár: Mesto žiada na modernizáciu ZŠ od MIRRI 780.000 eur
Samospráva mesta Poltár chce zrekonštruovať Základnú školu (ZŠ) na Ulici slobody. Projekt ráta s budovaním a modernizáciou jej učební a obnovou školských športovísk. Na realizáciu projektu požiadala Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške viac ako 780.000 eur.

"Cieľom projektu je vytvoriť v meste rovnaké podmienky na vzdelávanie pre všetkých, či už ide o deti z rómskych komunít, hendikepované deti či deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zároveň projekt prispeje k zlepšeniu športovej infraštruktúry," informoval primátor mesta Poltár Peter Sitor. Podľa neho bude bežecká dráha odstránená a nahradená novým tartanovým povrchom. Pri vonkajších športoviskách budú vyhotovené nové spevnené plochy zabezpečujúce komfortný prístup aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Vnútorné priestory školy budú zároveň prechádzať stavebnými úpravami, ktoré budú zahŕňať budovanie nových učební, bezbariérových toaliet a bezbariérového prístupu. Nové vybavenie školy by zahŕňalo nielen nové učebne, ale aj technologické pomôcky, ako sú tablety a notebooky. Projekt ďalej zahŕňa vytvorenie enviroučebne v átriu školy, ktorá bude využívať inovatívne priestorové moduly.

"Celkovým zámerom projektu je vytvoriť prostredie, kde sa deti budú cítiť podporené bez ohľadu na sociálny status či telesný hendikep," dodal primátor. V prípade schválenia projektu sa mesto na jeho financovaní bude spolupodieľať sumou takmer 68.063 eur. ZŠ na Ulici slobody postavili v roku 1976. Aktuálne ju navštevuje 323 žiakov. V súčasnosti má 17 tried, z toho sú dve špeciálne triedy. Má 27 pedagógov, jedného špeciálneho pedagóga a štyri oddelenia školského klubu.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu