Poľsko-slovenská spolupráca pomáha rozvíjať pohraničie


Dátum: 10.05.2023

Obrázok k aktualite Poľsko-slovenská spolupráca pomáha rozvíjať pohraničie

Výsledkom poľsko-slovenskej spolupráce v Programe Interreg 2014-2020 je množstvo úspešných projektov v oblasti kultúry, školstva či cestovného ruchu. Partnerstvo prinieslo organizáciám v Prešovskom kraji až 116 realizovaných mikroprojektov za 7,6 mil. eur. Obyvatelia kraja a turisti sa napríklad tešia z nových turistických chodníkov či cyklochodníkov, lodenice, múzea i zmodernizovaných kultúrnych pamiatok.

Strešné projekty Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v Programe cezhraničnej spolupráce Interreg 2014 – 2020 boli predmetom stredajšej (10.5.) záverečnej konferencie. Organizovala ju prešovská župa a s projektovými partnermi Karpatským Euroregiónom Poľsko a Zväzkom Euroregiónu Tatry, ako aj partnerom Žilinským samosprávnym krajom sa zamerala na hodnotenie uskutočnených zámerov tzv. malých projektov.
FOTO - Záverečná konferencia na Úrade PSK

 

V Prešovskom kraji sa ich v rámci štyroch strešných projektov celkovo zrealizovalo 116 v hodnote 7,6 mil. eur.  Z toho 65 v spolupráci s inštitúciami v Podkarpatskom a 51 v Malopoľskom vojvodstve. Oblasťou záujmu bolo vzdelávanie a taktiež ochrana a rozvoj prírodného i kultúrneho dedičstva v pohraničných regiónoch.

„Dlhoročná spolupráca s našimi poľskými partnermi je pre nás veľkým prínosom. Prispieva k zveľadeniu prihraničných regiónov a nemalou mierou aj k skvalitneniu života ľudí, ktorí tu žijú.  Od februára 2016 do mája 2023 sme z rozpočtu strešných projektov za PSK do tzv. mikroprojektov prefinancovali až 4,1 mil. eur. Podieľali sme sa na ich príprave, schvaľovaní, hodnotení a mali na starosti aj ich kontrolné procesy. Náš tím má v tomto smere za sebou naozaj množstvo kvalitnej práce, ktorá jednoznačne napomohla zatraktívneniu Prešovského kraja,“ zhodnotil výsledky poľsko-slovenskej spolupráce v Programe Interreg 2014-2020 predseda PSK Milan Majerský.

Štyri strešné projekty prešovskej župy konkrétne priniesli vyše 316 km nových, resp. zmodernizovaných cezhraničných turistických chodníkov. Zrealizovalo sa 244 mäkkých cezhraničných aktivít a 51 spoločných miestnych aktivít či školení na podporu zamestnanosti s účasťou 2094 ľudí.

Výsledkom poľsko-slovenskej spolupráce je tiež 25 nových, resp. zmodernizovaných cezhraničných e-produktov a e-služieb, ako aj päť nových cezhraničných produktov cestovného ruchu.  V prešovskom regióne pribudlo tiež 54 prvkov infraštruktúry cestovného ruchu, resp. sa rozšírili tie existujúce. A po reštaurátorských a konzervačných prácach sa podarilo zachrániť šesť pamiatok kultúrneho dedičstva.

 

Medzi úspešne zrealizované projekty v PSK patrí napr. vybudovanie pumptracku v Humennom, lodenice v Starej Ľubovni, cyklochodníka v Spišskej Belej či  náučných chodníkov Sigord, Tajch ako aj v okolí Roztokov. V Múzeu Solivar v Prešove sa zriadila stála expozícia na skladovanie a distribúciu soli a pre Krajské múzeum v Prešove sa vytvorila virtuálna prehliadka. Na Kapušianskom hrade vznikla expozícia zbraní a brnenia Bohatiera z Maglovca a v Spišskom Hrhove hudobné múzeum. Kežmarok má Remeselnú cestu a v blízkosti lesnej správy Malcov vyrástla malá včelia záhrada.

„Aktuálne stojíme pred výzvami nového programového obdobia 2021 - 2027, v ktorom sa zameriame na posilnenie spolupráce medzi obyvateľmi a inštitúciami pohraničia, ako aj na projekty, ktoré turisticky ešte viac pozdvihnú náš región,“ doplnil Milan Majerský.
FOTO - Podujatie v Múzeu v Solivare v Prešove

V novom programe poľsko-slovenskej spolupráce je k dispozícii aj tzv. Fond malých projektov, kde max. hodnota jedného bude predstavovať 100-tisíc eur.  Fond umožní poľským a slovenským komunitám vypracovať a testovať nápady, ktoré prispejú k zvýšeniu príťažlivosti pohraničných obcí pre ich obyvateľov aj turistov, a to z oboch strán hranice. Podporovať bude napr. aktivity v oblasti spoznávania a kultivovania tradícií, zvyšovania odborných kvalifikácií či environmentálneho vzdelávania.


Skočiť na hlavné menu