Polovicu programov cezhraničnej spolupráce EÚ ohrozila vojna na Ukrajine


Dátum: 12.12.2022

Obrázok k aktualite Polovicu programov cezhraničnej spolupráce EÚ ohrozila vojna na Ukrajine
Programy cezhraničnej spolupráce so susednými krajinami, financované z rozpočtu EÚ, poskytovali i napriek určitým nedostatkom relevantnú a hodnotnú podporu regiónom na oboch stranách vonkajších hraníc Únie. Vojna na Ukrajine však môže negatívne ovplyvniť časť týchto programov, upozornil v pondelok Európsky dvor audítorov (EDA). Audítori upozornili, že súčasný geopolitický kontext a ruská invázia na Ukrajinu budú mať významný vplyv na polovicu programov navrhnutých na nadchádzajúce roky.

Cezhraničná spolupráca je kľúčovým prvkom susedskej politiky EÚ, ktorá zahŕňa 16 krajín pozdĺž vonkajšej hranice EÚ. Donedávna bola jednou z mála oblastí pretrvávajúceho dialógu s Ruskom.

Na obdobie 2014 – 2020 bolo zriadených 15 spoločných programov s celkovým príspevkom EÚ vo výške takmer jednej miliardy eur. Tieto programy by mali byť prínosné pre členské štáty a pre krajiny, s ktorými majú spoločnú pozemnú alebo námornú hranicu.

Audítori zistili, že v programoch EÚ sa určili priority a vybrali ciele od kultúrneho dedičstva až po boj proti organizovanej trestnej činnosti, ktoré boli v súlade s potrebami a výzvami pohraničných regiónov. Zavedený postup výberu bol do veľkej miery transparentný a navrhnutý tak, aby umožňoval výber najvhodnejších projektov. Programy boli vypracované všeobecne participatívnym spôsobom, čo sa ukázalo ako užitočné na podporu rozvoja miestnej zodpovednosti za programy. Komplementárnosť s ostatnými programami financovanými EÚ však nebola dostatočná.

Programy na roky 2014 – 2020 sa začali s výrazným oneskorením a mohli začať svoje činnosti až v piatom alebo šiestom roku obdobia financovania.

Právny rámec na roky 2021 – 2027 čerpá zo získaných poznatkov a zavádza zmeny, ktoré zjednodušujú riadenie nových programov a majú potenciál uľahčiť ich štart.

"Cezhraničné programy poskytli cennú podporu na posilnenie územnej spolupráce na vonkajších hraniciach EÚ. Ale ruská invázia na Ukrajine vážne ohrozuje niektoré z doterajších výsledkov," uviedla v správe pre médiá Bettina Jakobsenová, členka EDA zodpovedná za tento audit.

V rámci reakcie na inváziu na Ukrajine Európska komisia pozastavila dohody o financovaní programov s Ruskom a Bieloruskom a prijala opatrenia na prerozdelenie finančných prostriedkov na podporu ukrajinských utečencov.

Vojna zároveň vyvolala vážne pochybnosti v súvislosti s deviatimi zo 17 nových programov, pri ktorých sa očakávalo, že sa do nich Rusko a Bielorusko v období 2021 – 2027 zapoja. Týchto deväť programov predstavuje približne tretinu plánovaných pridelených finančných prostriedkov.

Vo finančnom období 2014 – 2020 fungovalo 15 programov cezhraničnej spolupráce - Oblasť Stredozemného mora; Taliansko – Tunisko; Oblasť Čierneho mora; Poľsko – Bielorusko – Ukrajina; Poľsko – Rusko; Estónsko – Rusko; Lotyšsko – Rusko; Litva – Rusko; Lotyšsko – Litva – Bielorusko; Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina; Rumunsko – Ukrajina; Rumunsko – Moldavsko; Karélia; Kolarktída a tiež Juhovýchodné Fínsko – Rusko.

Zdroj: TASR

 

Skočiť na hlavné menu