Pollák: Mnohé odporúčania CoFoE sú v súlade s prebiehajúcimi diskusiami v EÚ


Dátum: 24.05.2022

Obrázok k aktualite Pollák: Mnohé odporúčania CoFoE sú v súlade s prebiehajúcimi diskusiami v EÚ
Mnohé odporúčania Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) sú v súlade s prebiehajúcimi diskusiami či politikami na ktorých už v EÚ prebieha reformné úsilie, povedal pre TASR slovenský europoslanec Peter Pollák.

Medzi tieto témy patrí podľa Polláka napríklad "oblasť klimatických zmien, úzko súvisiaca s prechodom na zelenú či digitálnu ekonomiku, oblasť energetiky a prechodu na obnoviteľné zdroje, oblasť cirkulárnej ekonomiky, či reforiem dotýkajúcich sa zdravotníctva a sociálnej oblasti".

Za najdôležitejšie však europoslanec považuje to, "aby tieto politiky, ktoré na papieri vyzerajú dobre, prinášali konkrétne výsledky v podobe pozitívnych zmien pre každého občana EÚ". Priebeh konferencie a jej záverečnú správu hodnotí Pollák pozitívne "berúc do úvahy, že väčšina aktivít sa uskutočňovala počas pandémie, vo virtuálnom priestore".

Pollák ocenil, že organizátorom CoFoE sa podarilo nadviazať dialóg s istým počtom občanov a angažovať ich v tvorbe politík a smerovania EÚ. Opäť však upozornil, že konferencii sa nepodarilo  "vzbudiť väčší záujem a zapojenie i tých občanov, ktorí sa o dianie na európskej úrovni nezaujímajú, ktorí sa Európanmi z rôznych dôvodov necítia, či tých, ktorí z dôvodu ich sociálneho statusu či chudoby nemali možnosť prezentovať svoje názory".

Čo sa týka možnej zmeny znenia základných zmlúv Únie Pollák vyjadril súhlas s neformálnym dokumentom, v ktorom desať členských štátov EÚ varuje pred unáhlenými zmenami.

"K zmenám základných zmlúv Únie treba pristupovať s rešpektom a opatrnosťou. K takémuto kroku by malo dôjsť po dôkladnom a uváženom rozhodnutí všetkých členských krajín EÚ," povedal europoslanec.

Občania členských štátov EÚ mali od mája 2021 do mája 2022 možnosť vyjadriť sa k fungovaniu EÚ a navrhnúť zmeny. Plénum CoFoE nakoniec v apríli tohto roka prijalo 49 návrhov zahŕňajúcich viac ako 300 opatrení na ich dosiahnutie v rámci deviatich širších tematických oblastí. Týmito návrhmi sa budú zaoberať Európsky parlament, vlády členských krajín i Európska komisia.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu