Podporné pozície by mohli na školách od septembra pokračovať vďaka novému národnému projektu


Dátum: 18.04.2023

Obrázok k aktualite  Podporné pozície by mohli na školách od septembra pokračovať vďaka novému národnému projektu
Podporné pozície by mohli na školách od septembra pokračovať vďaka novému národnému projektu. Projekt pripravovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR by mal byť financovaný zo zdrojov Európskej únie (EÚ), konkrétne z Programu Slovensko. Jeho cieľom je zastabilizovať pozície, ktoré boli dosiaľ financované z rozličných projektov zo zdrojov EÚ.

Týka sa to napríklad školských podporných tímov, pozícií pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov v materských, základných a stredných školách, ale tiež školských digitálnych koordinátorov. Okrem prostriedkov na udržanie existujúcich pozícií sú v projekte vyčlenené aj prostriedky na navýšenie počtu asistentov a pozícií v školských podporných tímoch približne o tisíc. Zahŕňať by mal aj prostriedky na udržanie a postupné rozširovanie pozície školského digitálneho koordinátora. Výzva pre školy bude môcť byť riadne vyhlásená po zasadnutí Komisie so zástupcami EÚ pre Politický cieľ 4 pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko, ktorá bude zámer projektu schvaľovať. Zasadnutie by sa malo konať 10. mája. V tlačovej správe o tom informovalo MŠVVaŠ SR.
 
„Projekt je nastavený na postupné preklápanie pozícií do financovania zo štátneho rozpočtu. V rámci štátneho rozpočtu sa plánuje navyšovanie pozícií od 1. 9. 2024 (najmä asistentské pozície) a od 1. 9. 2026 (najmä školské podporné tímy)," vysvetľuje rezort školstva. Doplnil, že predlžovanie zmlúv s jednotlivými školami bude realizované počas projektu, v závislosti od nastavenia aktuálneho financovania zo štátneho rozpočtu v danom roku. „Financovanie týchto pozícií zo štátneho rozpočtu bude súčasťou zavádzania nového systému nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní. Rezort školstva s týmto zámerom pripravil novelu školského zákona, ktorú schválila vláda SR a aktuálne bola predložená na rokovanie NR SR do 2. čítania," dodalo ministerstvo školstva.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu