Podpora farmy – Ing. Zlatica Pastorová


Dátum: 13.08.2021

Obrázok k aktualite Podpora farmy – Ing. Zlatica Pastorová
Podpora farmy
Názov projektu Podpora farmy – Ing. Zlatica Pastorová
Kód projektu 061NR090044
Prijímateľ Názov Ing. Zlatica Pastorová
Sídlo Cabaj - Čápor
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
SR Nitriansky kraj Okres Topoľčany Topoľčany
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
19.9.2017 9.6.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 50 000,00
Z toho NFP 50 000,00
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu  bolo vybudovanie novej farmy v rámci novovzniknutej živnosti – SHR Ing.  Zlatica Pastorová   a zabezpečenie efektívneho využívania výrobných faktorov. Farma sa zameriava na pestovanie zemiakov a založenie orechového sadu. Zo živočíšnej výroby sa žiadateľka orientuje na chov dojníc.
 
 
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov V nadväznosti na ciele projektu sa žiadateľke realizovaním projektu podarilo:
                                               : nakúpiť dojnice v počte 4 kusy v nadväznosti na chov hovädzieho dobytka;
                                               : nakúpiť sadenice – ovocné stromy orechy v nadväznosti na zámer založiť orechový sad;
                                               : zaobstarať poľnohospodársku techniku – traktor, kombinátor, vyorávač zemiakov v nadväznosti na zámer pestovať zemiaky.
Zároveň sa prostredníctvom projektu podarilo uhradiť mzdu pre 1 zamestnanca.
Podpora farmy 1
Skočiť na hlavné menu