Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvy určené pre mladých poľnohospodárov


Dátum: 03.04.2022

Obrázok k aktualite Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvy určené pre mladých poľnohospodárov

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhlásila výzvy určené pre mladých poľnohospodárov. V prvej výzve môžu získať nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 až 2022 ako pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých a stredných podnikov. Podpora vo forme paušálnej platby 15-tisíc eur je určená pre poľnohospodárske mikropodniky na realizáciu podnikateľského plánu v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby. PPA o tom informovala v tlačovej správe.

Druhá výzva má mladým poľnohospodárom pomôcť pri začatí podnikateľskej činnosti. Podpora vo forme paušálnej platby vo výške 50-tisíc eur je určená pre mladých poľnohospodárov, ktorí ku dňu podania žiadosti nepodnikajú viac ako dva roky. Príspevok im má pomôcť realizovať podnikateľský plán v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby. Žiadosti o príspevok môžu mladí poľnohospodári podať od 1. júla tohto roka do 30. septembra tohto roka.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane príloh sa podávajú výlučne elektronicky cez formulár zverejnený na portáli Slovensko.sk do elektronickej schránky PPA. Pre zabezpečenie plne elektronickej komunikácie vo vzťahu k žiadosti je potrebné, aby mal žiadateľ aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu