Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP II v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 6.0


Dátum: 26.05.2023

Obrázok k aktualite Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP II v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 6.0

Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP II v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 6.0 - zverejnené dňa 25. 5. 2023

Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP II v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 6.0 - verzia so sledovaním zmien

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k Výzve na preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku


Skočiť na hlavné menu